Siden bliver ikke længere opdateret

Informationscenter for Miljø & Sundhed er lukket, og siderne på denne hjemmeside er senest opdateret i november 2013. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses under overskriften. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Du kan altid læse gode råd til sunde og miljøvenlige valg i hverdagen på Miljøstyrelsens hjemmeside: http://www.mst.dk/Borger/Temaer/.

Du kan få svar på spørgsmål indenfor Miljøministeriets faglige område ved at kontakte Miljøministeriets Informationscenter: http://www.mim.dk/Ministeriet/Kontakt/Informationscenter/

Mærket tøj er renere

27. september 2011
Kemikalier i tøj kan ofte vaskes ud, men ikke altid
Mærket tøj er renere

Nogle miljø- og sundhedsmærker stiller krav til kemikalier i produktionen eller det færdige produkt.

Nyt tøj kan indeholde problematiske kemikalier, men hvis du vasker det inden brug, forsvinder nogle af stofferne. Dog ikke alle. Hvis du vil være forsigtig, kan du også gå efter tøj med et miljø- eller sundhedsmærke og dermed undgå visse ftalater og tungmetaller. Det viser en ny undersøgelse fra Miljøstyrelsen.

- Som forbruger kan det være rart at vide, at mange kemikalier kan vaskes ud af tøjet, så man undgår direkte kontakt med dem. Men man ved ikke, hvordan miljøet bliver belastet, siger miljø- og sundhedsfaglig medarbejder Jacob Sørensen fra Informationscenter for Miljø & Sundhed (IMS).

Kemikalier i tøj er kortlagt

Miljøstyrelsen har indsamlet alle de undersøgelser, der er lavet om kemikalier i tøj siden 2005. Konklusionen er, at problematiske kemikalier fra produktionen stadig kan sidde tilbage i tøjet, når forbrugeren køber det. Det drejer sig blandt andet om stoffer, som giver farve, forhindrer bakterier og svampe i at vokse, eller sørger for at tøjet holder regn og smuds væk.

Miljøstyrelsen har for nyligt igangsat en kampagne, som sætter fokus på rester af kemikalier i tøj. Rådene fra kampagnen til forbrugerne bunder i denne nye undersøgelse, hvor de seneste års fund af kemikalierester i tekstiler er samlet til et overblik. Du kan læse IMS’ omtale af kampagnen her.

Kemikalier i tøj

Selve produktionen kan efterlade mange problematiske stoffer i tøjet. Kemikalierne kan f.eks. være brugt til at fremstille tekstilfibrene, men de kan f.eks. også være tilsat for at give farve eller beskytte mod brand. Der kan være tale om både små og store koncentrationer. Siden 2005 er følgende kemikalier blevet fundet:

Antibakterielle midler (triclosan og nanosølv), antimugmidler (dimethylfumarat), farvestoffer (azo-farver, andre farvestoffer, optisk hvidt), ftalater, bromerede flammehæmmere, diverse metaller (arsen (As), antimon (Sb), bly (Pb), kadmium (Cd), krom (Cr), kobolt (Co), kobber (Cu), nikkel (Ni), vanadium (V), zink (Zn), sølv (Ag)), imprægneringsmidler (per- eller polyfluorforbindelser og silikoneforbindelser), organiske tinforbindelser, diverse andre organiske forbindelser (såsom formaldehyd, nonylphenol/nonylphenolethoxylater (NP/NPE), ligekædede kulbrinter m.m.).

Kortlægningen viste også, at langt det meste tøj, som sælges i Danmark, importeres fra lande i Asien.

Undersøgelsen er offentliggjort i rapporten Kortlægning af kemiske stoffer i tekstiler, som er en del af Miljøstyrelsens serie om Kortlægning af kemikalier i forbrugerprodukter. Kortlægningen er udarbejdet af FORCE Technology.

Vask nyt tøj

Test af tøj før og efter vask samt af vaskevand viser, at en stor del af kemikalierne fjernes ved vask. Nogle kemikalier, f.eks. ftalater i PVC-tryk, visse tungmetaller og antibakterielle midler, forsvinder dog ikke.

Nogle stoffer vaskes let ud – andre gør ikke
De kemikalier som vaskes let ud af tøjet, og dermed har risiko for at ende i miljøet er:
NP og NPE, formaldehyd, andre organiske forbindelser og aromatiske forbindelser. Men også metallerne Ni, Pb, Zn, Ba og Cd kan ende i vaskevandet. Arylaminer har lidt sværere ved det. Mens der kun vaskes lidt ud, hvis overhovedet noget, af ftalater og metaller i f.eks. PVC-tryk, metallerne Co, Cr, Cu og As, visse klorerede stoffer, polycykliske forbindelser samt antibakterielle midler.

Gå efter mærkerne

Mange kemikalier kan undgås ved at købe tøj med et af miljø- eller sundhedsmærkerne, f.eks. økologimærket GOTS eller miljømærkerne Svanen og Blomsten. Så behøver man heller ikke bekymre sig om, at vandmiljøet bliver belastet med overskudskemikalier fra bluser og bukser, når man vasker dem de første par gange.

- Vil man være sikker på, at ens sportstøj eller sokker ikke gemmer antibakterielle midler, kan man gå efter tøj med Bra Miljöval. Her er der specifikt krav til, at de ikke må anvendes, siger Jacob Sørensen.

Rapporten nævner, at man i Danmark også kan købe tøj med miljømærket tiltro til tekstiler (Oeko-Tex 1000), sundhedsmærket Tiltro til tekstiler (Oeko-Tex 100) samt økologimærkerne IVN, Demeter og Soil Association.

Miljø- og sundhedsmærker på tøj
De nævnte miljømærker stiller krav til at en række ftalater ikke må være i tøjet, mens indholdet af tungmetaller begrænses ved krav til tungmetalindhold i pigmenter og farvestoffer. Også andre kemikalier er begrænset eller forbudt. Tiltro til tekstiler-mærket har kun krav til det færdige produkt, ikke til produktionsdelen. Mærket har krav om at biologisk aktive midler (herunder antibakterielle midler) ikke må anvendes, bortset fra en række midler som står på en liste.
I rapporten har forfatterne lavet en beregning af kemikalie- og vandforbruget for en t-shirt. De vurderer, at miljømærket sikrer et lavere kemikalieforbrug i forhold til en almindelig t-shirt, men at mængden af vand, der bruges under produktionen, ikke er lavere.

Det kan du gøre

Hvis du vil være ekstra forsigtig og begrænse din kontakt med problematiske stoffer i tøj, kan du:

Se også

 

Virker knappen om uddybende information ikke, kan du læse her.

Handlinger tilknyttet webside
Arkiveret under ,