Siden bliver ikke længere opdateret

Informationscenter for Miljø & Sundhed er lukket, og siderne på denne hjemmeside er senest opdateret i november 2013. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses under overskriften. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Du kan altid læse gode råd til sunde og miljøvenlige valg i hverdagen på Miljøstyrelsens hjemmeside: http://www.mst.dk/Borger/Temaer/.

Du kan få svar på spørgsmål indenfor Miljøministeriets faglige område ved at kontakte Miljøministeriets Informationscenter: http://www.mim.dk/Ministeriet/Kontakt/Informationscenter/

Bløde møbler afgiver flammehæmmere

18. august 2011
Amerikanske kvinder har bromerede stoffer i blodet

For at undgå brand kan sofaer, tæpper og computere være tilsat bromerede flammehæmmere. En undersøgelse antyder nu, at grunden til at de gravide i USA har høje koncentrationer af netop disse stoffer i blodet, må skyldes møbler og tæpper i hjemmet, og sandsynligvis ikke elektronik eller mad.

- Undersøgelsen minder os om, at hjemmet faktisk bidrager en del til den mængde bromerede flammehæmmere, som vi optager i kroppen. Stofferne er tidligere målt i danske hjem og sat i forbindelse med indholdet i gravides blod og navlesnorsblod hos nyfødte, siger Mia Kjærstad, som er miljø og sundhedsfaglig medarbejder i Informationscenter for Miljø & Sundhed.

Brandsikre produkter i hjemmet
Undersøgelsen er udgivet i tidsskriftet Environmental Science & Technology. De amerikanske forskere ville finde ud af, om de stramme californiske brandregler kunne være grunden til, at gravide i USA har højere koncentrationer af bromerede flammehæmmere i blodet end kvinder i Mexico og Europa. Reglerne kræver blandt andet, at polstrede møbler skal kunne modstå at antænde, når de udsættes for åben ild i 12 sekunder. For at opfylde kravene har møbelproducenter i USA derfor tilsat flammehæmmere, f.eks. polybromerede diphenylethere (PBDE), til polstrede møbler.

PBDE i blod linkes til polstrede møbler

Amerikanske forskere har analyseret 416 kvinders blod for indhold af stofgruppen polybromerede diphenylethere (PBDE) og samtidig indsamlet oplysninger om kvinderne og deres hjem. Havde den gravide kvinde tre eller flere polstrede møbler i hjemmet, kunne det ses i hendes blod. Her var koncentrationen af de bromerede flammehæmmere nemlig i gennemsnit 27 procent højere end for de kvinder, som boede i hjem med færre af disse møbler.

Lidt om undersøgelsen
416 kvinder fra et afgrænset område i Californien deltog i studiet, som var en del af en større undersøgelse af gravide og deres børn. Koncentrationen af ti PBDE’er blev målt i blodprøver indsamlet under graviditet og ved fødslen. Kvindernes hjem blev besøgt for at undersøge rengøringen i hjemmet, samt hvor mange polstrede møbler og væg til væg tæpper de havde.

Livet i USA ophober flammehæmmere

Mange af kvinderne i studiet var tilflyttere fra f.eks. Mexico. Jo flere år kvinderne havde boet i USA, jo højere var indholdet af bromerede flammehæmmere i deres blod. Faktisk steg det med fire procent for hvert år, de boede i USA.

Enkeltstoffer afslører kilden

Interessant er det, at de bromerede enkeltstoffer, som hyppigst var i kvindernes blod, stammer fra pentaBDE. En gruppe af stoffer som forbindes med møbler og tæpper, men ikke elektronik og plast. De amerikanske forskere mener dermed, at polstrede møbler, og måske væg til væg tæpper, er kilden.

Bromerede flammehæmmere i forbrugerprodukter
Bromerede flammehæmmere består blandt andet af de tre blandinger: penta-, okta-, og decaBDE, som hver især består af diphenylethere med henholdsvis fem, otte og ti brom på. Tilsammen går de under gruppenavnet PBDE. Penta- og oktaBDE er forbudt i EU og i flere stater i USA, inklusiv Californien. Stofferne er også optaget i Stockholm-konventionen, som sigter mod at begrænse brugen af svært nedbrydelige organiske miljøgifte. Og i elektronik sørger RoHS direktivet for at regulere alle tre nævnte blandinger. Læs mere om bromerede flammehæmmere i Kemiinfo. Her kan du også se, at andre bromerede flammerhæmmere bruges i dag.
Stofferne nedbrydes ikke let, så derfor findes de stadig i mange møbler. I USA blev penta-gruppen især brugt i tæpper og i PUR-skum til møbler. Okta- og deca-stofferne findes primært i elektronik, tekstiler og plast. PBDE’erne er ikke kemisk bundet i produkterne, og derfor frigives de til miljøet og mennesker over tid.

Stofferne bekymrer

Flere af de bromerede flammehæmmere er problematiske for både miljø og menneskers sundhed. De bliver længe i naturen og ophobes i dyr og mennesker. Nogle af dem forårsager kræft og fosterskader. Nogle kan forstyrre hormonbalancen eller hjernens udvikling og kan gør det sværere at få børn.

Det kan du gøre

Flammehæmmere kan være vigtige, men hvis du vil minimere din udsættelse for de problematiske varianter, kan du:

 • minimere antallet af polstrede møbler og væg til væg tæpper. Det nye studie viser, at disse produkter er kilde til bromerede flammehæmmere i USA. Vi ved dog ikke, om det også gælder i Danmark.

 • vaske hænder flere gange i løbet af dagen. Et studiet har fornyligt vist, at nogle bromerede flammehæmmere fjernes ved håndvask.

 • spørge forhandleren, importøren eller producenten, om produktet indeholder bromerede, klorerede eller fosfor-holdige flammehæmmere. Så skal de indenfor 45 dage oplyse, om produktet indeholder de af stofferne, som står på EU's kandidatliste. På den måde kan du ikke være sikker på at undgå alle flammehæmmerne fra de tre grupper, men du kan undgå dem, man ved, er særligt problematiske.

 • vælge miljømærkede produkter (Svanen og Blomsten). Her bliver der sat krav til hvilke flammehæmmere, der må bruges. Men for nogle produktgrupper er det dog ikke helt klart, hvilke flammehæmmere man undgår.

 • vaske eller støve produkter af inden brug.

 • sørge for god rengøring. Vær særlig omhyggelig med at renholde elektronik for støv. Man kan også vælge at bruge en støvsuger med et såkaldt HEPA-filter, der opsamler de små partikler og støv, som flammehæmmerne kan være bundet til. Læs flere gode råd om rengøring her.

 • lufte ud jævnligt. Sørg for gennemtræk tre gange om dagen i ca. fem minutter ad gangen - også selvom det er vinter. Så begrænser du mængden af stoffer og partikler i indendørsluften. Se flere gode råd om et godt indeklima her.

 • undgå at have elektronik i soveværelset og børnenes værelser.

 • sørge for at aflevere elektronik på genbrugspladsen, når du skal af med det. Se efter elektronik-mærket.

 • se Tænk’s test af autostole fra 2011. Nogle af autostolene indeholder ikke udvalgte problematiske flammehæmmere.

 • forsøge at begrænse børns udsættelse for stofferne i hjemmet. F.eks. ved at vaske hænder på børnene noget oftere. Små børn kommer nemlig mere i kontakt med støv, fordi de leger på gulvet og sutter på fingre og legetøj, og hvad de ellers får fingre i.

Se også

Handlinger tilknyttet webside