Siden bliver ikke længere opdateret

Informationscenter for Miljø & Sundhed er lukket, og siderne på denne hjemmeside er senest opdateret i november 2013. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses under overskriften. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Du kan altid læse gode råd til sunde og miljøvenlige valg i hverdagen på Miljøstyrelsens hjemmeside: http://www.mst.dk/Borger/Temaer/.

Du kan få svar på spørgsmål indenfor Miljøministeriets faglige område ved at kontakte Miljøministeriets Informationscenter: http://www.mim.dk/Ministeriet/Kontakt/Informationscenter/

Kemikalier forlader hurtigt malede vægge

18. august 2011
Tænk: Kun få malinger dunster problemstoffer af efter tre dage
Kemikalier forlader hurtigt malede vægge

Flygtige stoffer fra vægmaling er væk efter tre dage, viser test fra Tænk

Når et rum bliver malet, vil mange gerne vide, hvornår man trygt kan sove der igen. En ny test af vægmaling fra Tænk afslører, at kun få malinger afgiver flygtige stoffer tre dage efter, de blev påført. Og ingen afgiver det kræftfremkaldende formaldehyd på tredjedagen efter arbejdet er afsluttet. Miljømærkede malinger klarede sig godt i testen.

Problematiske stoffer er borte i et snuptag

Ni ud at tolv malinger afgav ingen af de målte flygtige kemikalier tre dage efter, at væggen var malet. En maling afgav benzen, mens to andre afgav andre flygtige stoffer, men i lave koncentrationer.

- Alle malingerne er relativt uproblematiske med angivelse af lav MAL-kode og VOC-indhold. Men alligevel var det rart at se, at formaldehyd ikke blev afgivet, siger test-ansvarlig Stine Müller fra Tænk

- Benzen er et problematisk stof, som kan være kræftfremkaldende. Vi ved ikke, om det er tilsat malingen, eller om det er opstået, imens malingen har hærdet på væggen. Under alle omstændigheder synes vi ikke, det er et stof, som skal være der, siger Stine Müller.

Lidt om testen
Tolv malinger indgik i testen. Heraf var syv mærket med enten Blomsten eller både Blomsten og Svanen. De var alle hvide, vandbaserede, i glans ti og beregnet til indendørsvægge. Testen er først og fremmest en funktionstest, blandt andet med fokus på hvor godt malingen dækker, og på om den kan tåle at blive vasket eller få pletter på. Men der er altså også målt afgivelse af flygtige organiske forbindelser (VOC) herunder benzen og formaldehyd efter tre og 28 dage. VOC kan være et problem for både miljøet og sundheden. Derfor satte EU grænseværdierne ned for indholdet af VOC i maling i 2010. Grænseværdien og produktets faktiske indhold af VOC'er skal fremgå af emballagen.
- Vi har valgt at måle afgivelsen af VOC tre dage efter malingen blev påført, da det er relativt kort tid efter, samtidigt med at malingen har fået tid til at hærde godt. Mange bruger ikke rummet, før malingen har tørret flere timer, og rykker måske heller ikke ind på andendagen, siger Stine Müller.

Miljømærkerne finder vej

De miljømærkede malinger, som Tænk har undersøgt, ligger alle sammen blandt de bedste i testen. Det er hovedsagelig på grund af god dækkeevne og vaskbarhed.

Kriterierne for Blomsten og Svanen til indendørs vægmaling er de samme. Blandet andet stiller de krav til begrænset indhold af ftalater, flygtige organiske forbindelser (VOC), tungmetaller (cadmium, bly, chrom(VI), kviksølv, arsen, barium (undtagen bariumsulfat), selen og antimon), alkylphenolethoxylater (APEO), isothiazolinonforbindelser, perfluorerede alkylsulfonater (PFAS) og perfluorerede carboxylsyrer (PFCA). Tænks test har kun kigget på afgivelse af VOC’er.

Det kan du gøre

Hvis du vil være ekstra forsigtig, når du maler i hjemmet, kan du:

  • vælge miljømærket maling, da der stilles krav til både effektivitet og indhold af kemikalier.

  • sørge for at lufte ud både under og efter arbejdet.

  • vente med at tage rummet rigtigt i brug til efter tre dage. Tænks test viser, at efter tre dage er der en del stoffer, som er væk.

  • undgå at malerrester ender i afløbet og dermed i vandmiljøet

  • aflevere malerrester på genbrugsstationen.

Se også

Handlinger tilknyttet webside