Siden bliver ikke længere opdateret

Informationscenter for Miljø & Sundhed er lukket, og siderne på denne hjemmeside er senest opdateret i november 2013. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses under overskriften. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Du kan altid læse gode råd til sunde og miljøvenlige valg i hverdagen på Miljøstyrelsens hjemmeside: http://www.mst.dk/Borger/Temaer/.

Du kan få svar på spørgsmål indenfor Miljøministeriets faglige område ved at kontakte Miljøministeriets Informationscenter: http://www.mim.dk/Ministeriet/Kontakt/Informationscenter/

Tænk tester sort mascara

09. februar 2012
Nikkel frigives ikke, men er måske alligevel et problem
Tænk tester sort mascara

Mascara kan indeholde problematiske stoffer.

Et par strøg med børsten, og du har smukke øjenvipper. Men hvilke kemikalier følger egentlig med? Som alle andre produkter til personlig pleje skal mascara have en liste, hvor du kan se indholdet af kemiske stoffer. Dog kan der være urenheder i f.eks. farvestoffer, som ikke fremgår. Forbrugerrådets blad Tænk har netop testet en række sorte mascaraer, og fandt hverken frigivelse af nikkel eller andre skjulte stoffer.

Tænk finder ingen sundhedsskadelige stoffer

Tænk har testet ti mascaraer for indhold af en række sundhedsskadelige stoffer. Det er stoffer, som ikke må tilsættes kosmetik, men som kan være i produktet som forureninger. Ingen af de ti produkter frigav det allergifremkaldende stof nikkel eller indeholdt kræftfremkaldende stoffer som tjærestoffer eller nitrosaminen N-nitrosodiethanolamine (NDELA).

- Vi er glædeligt overraskede over, at vi ikke fandt nogle af de kemiske urenheder, som jo ellers er problematiske stoffer, der tidligere har vist sig i makeup, siger testansvarlig Stine Müller fra Tænk.

Lidt om Tænks test

Forbrugerrådets blad Tænk har testet ti sorte mascaraer. De har set på indholdet i deklarationen og desuden testet for indhold af kendte urenheder, som kan være problematiske. Det drejer sig om
* Tungmetallerne bly, cadmium, kviksølv, arsen og antimonNitrosaminen
* N-nitrosodiethanolamine (NDELA)
* En række tjærestoffet også kaldet polyaromatiske hydrocarboner (PAH):
5-methylchrysene, cyclopenta(c,d)pyrene, benzo(a)anthracen, crysen,   
benzo(c)fluorene, benxo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(a)pyren,
indeno(1,2,3-cd)pyren, dibenzo(ah)anthracen, benzo(ghi)perylen,
benzo(j)fluoranthen.
* Frigivelsen af nikkel

Nikkel kan give allergi ved kontakt med huden, mens NDELA og en række PAH’er kan give risiko for kræft senere i livet. Tungmetaller er også sundhedsskadelige.

I tilgift tjekkede Tænk, om den lovpligtige indholdsdeklaration var på produktet eller tilgængelig i butikken, og 30 testpersoner afprøvede hver de ti mascaraer for, hvor længe de blev på vipperne, om de var lette at påføre, og om de gav fylde og længde, som de lovede. Mascaraerne blev også undersøgt for, hvor holdbare de er.

Undersøgelsen er lavet i samarbejde med andre forbrugerblade i International Consumer Research and Testing (ICRT).

Farver er urene

Nikkel må ikke tilsættes kosmetik og altså heller ikke mascara. Men stoffet kan alligevel findes der, som en urenhed fra farvestoffer, og det er helt lovligt – bare der ikke er for meget.

I nikkeldirektivet er der en øvre grænse for, hvor meget nikkel forbrugerprodukter må frigive, når kontakten med huden varer længere end en halv time. Men de samme regler gælder ikke for kosmetik, og derfor er der ingen grænse for hvor meget nikkel, der egentlig må være som urenheder, eller som må frigives fra øjenmakeup. Producenterne skal dog sørge for, at produkterne ikke er farlige for forbrugerne.

En mascara uden nikkel – Tak!

Med jævne mellemrum bliver vi i Informationscenter for Miljø & Sundhed spurgt om, hvilken mascara man skal vælge for at undgå nikkel.

Da nikkel må findes i mascara som urenheder, kan man som forbruger ikke se på produktet, om det gemmer det allergifremkaldende stof.

- Tænks test viser, at nikkel ikke frigives fra ti mascaraer og derfor ikke burde være et problem i forhold til allergi. Men de har ikke undersøgt det totale indhold af nikkel. Der kan altså godt være nikkel i de mascaraer, som TÆNK frikender, siger souschef Rikke Bille fra Informationscenter for Miljø & Sundhed.

Vi har tidligere undersøgt nikkel i makeup. Den gang var forskerne uenige, om hvilken metode der er relevant i forhold til at sikre sig, at produktet ikke indeholder nikkel, der vil kunne give et udslæt.

Så vidt vi ved, er der stadig ikke nok viden til at vurdere, om det er nok at kigge på frigivelsen og ikke det totale indhold. Du kan læse mere om problematikken omkring de to metoder til bestemmelse af nikkel, og her kan du læse om de to former for nikkel – svedopløseligt og total nikkel.

Forskerne mener ikke, at nikkel i kosmetik giver allergi, men at dem der allerede har allergi, vil kunne få en reaktion.

Parfume er ikke udbredt i mascara

Fra deklarationen kunne Tænk se, at kun to ud af de ti mascaraer indeholder parfume. Til gengæld indeholder produkterne forskellige problematiske konserveringsmidler, blandt andet parabener.

Vi ved ikke, om mascaraerne indeholder andre problematiske stoffer, da Tænk ikke har vurderet alle stofferne, men har fokuseret på de stoffer, de synes, er mest problematiske.

Hvis du vil tjekke din mascara for kemikalier, der kan påvirke sundheden eller miljøet, kan du slå stofferne fra indholdsdeklarationen op i Kemiinfo. Her har vi vurderet omkring 1500 stoffer. Finder du ikke stoffet, er du velkommen til at sende det til os, så vil vi vurdere det.

Det kan du gøre

Vil du undgå allergi fra makeup, så lad være med at bruge det til hverdag - gem pynten til fest. De stoffer du kan se i indholdsdeklarationen, kan du tjekke i Kemiinfo.

Du kan få mere viden

 • Råd om makeup

  Her kan du læse om, hvad du kan gøre for at undgå problematiske kemikalier i makeup. Du kan også klikke videre til Fakta om makeup.

 • Test: Mascaraer

  Forbrugerrådets test af mascaraer kan du se i den seneste udgave af bladet Tænk og på deres hjemmeside. Her kan du se testen, og hvilke mascaraer som er testet. Vær opmærksom på, at Tænk kræver betalingslogin.

 • Læbestifter (lab- og deklarationstest)

  Vi har tidligere testet læbestifter, og fundet at parfume og tungmetallet bly var i størstedelen af dem.

 • Allergifremkaldende stoffer

  En række stoffer vides at give allergi oftere end andre. Her i Kemiinfo kan du læse lidt om allergi.

 • CMR-stoffer

  Nogle stoffer kan give kræft senere i livet. De må ikke tilsættes kosmetik, men nogle af stofferne kan findes som urenheder. Læs mere om stoffer som kan give kræft, ændre arveanlæg og skade barnet i maven (CMR-stoffer).

 • Råd om personlig pleje

  Du kan læse om personlig pleje og de forskellige produktgrupper.

 • Tema om personlig pleje

  Hele sidste år havde vi fokus på produkter til personlig pleje. Du kan læse om det via temasiden.

 • Om nikkel i øjenmakeup

  Miljøstyrelsen opfordrer særligt følsomme nikkel-allergikere til at bruge øjenmakeup med omtanke.

Virker knappen om uddybende information ikke, kan du læse her.

Handlinger tilknyttet webside