Siden bliver ikke længere opdateret

Informationscenter for Miljø & Sundhed er lukket, og siderne på denne hjemmeside er senest opdateret i november 2013. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses under overskriften. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Du kan altid læse gode råd til sunde og miljøvenlige valg i hverdagen på Miljøstyrelsens hjemmeside: http://www.mst.dk/Borger/Temaer/.

Du kan få svar på spørgsmål indenfor Miljøministeriets faglige område ved at kontakte Miljøministeriets Informationscenter: http://www.mim.dk/Ministeriet/Kontakt/Informationscenter/

Rene hænder med ukendte kemikalier

21. november 2011
Desinfektionsmidler afslører ikke deres indhold
Rene hænder med ukendte kemikalier

Det er ikke muligt, at se om desinfektionsmidler indeholder problematiske kemikalier

Flere og flere bruger hånddesinfektionsmidler for at undgå efterårets og vinterens truende influenzaer og forkølelser. Men du får ikke alt at vide om, hvad midlerne indeholder af kemikalier. Produkter til hånddesinfektion hører nemlig ikke ind under samme lovgivning som f.eks. håndsæbe eller creme.

Hånddesinfektion er ikke personlig pleje

Bruger du vand og sæbe til at vaske og skylle snavs af hænderne, har du mulighed for at se, hvilke kemikalier du kommer i kontakt med. Sæbe hører nemlig under reglerne om kosmetik og skal derfor vise en liste med alle indholdsstofferne.

Men midler til at desinficere hører ikke under disse regler. De indeholder biocider, som virker ved at dræbe bakterier, virus og svampe rent kemisk. Her gælder ikke de samme krav om fuld deklaration. Det er derfor ikke muligt, at se om produkterne indeholder problematiske kemikalier, f.eks. så skal parfume ikke stå nævnt.

Ifølge biocid-reglerne skal et biocidprodukt godkendes af Miljøstyrelsen, før det må importeres, sælges og bruges i Danmark. Det stof, som uskadeliggør mikroorganismerne, skal stå på etiketten, men der er ikke krav om, at alle de øvrige ingredienser skal stå der.

Dog gælder også de almindelige kemikalieregler. Det betyder, at stoffer som er vurderet farlige, skal fremgå af etiketten, såfremt de findes over en bestemt mængde.

Et eksempel er et af de deklarationspligtige parfumestoffer, citral, som er klassificeret som allergifremkaldende. Hvis stoffet findes i produktet i 0,1 procent eller derover, skal det stå på etiketten. Men 0,1 procent kan være meget, når det handler om duftstoffer. Vi vurderer derfor, at det ofte ikke ville stå på produktet, selvom det er i.

Overgangsperiode for hånddesinfektion og andre biocid-produkter

Reglerne for biocider gælder i hele EU og for nylig trådte nye regler i kraft på området, som gør, at flere produkter nu anses som biocider. I EU foregår derfor et stort arbejde med at vurdere virkning og sikkerhed af flere aktivstoffer, før de kan blive godkendt til brug i f.eks. desinfektionsmidler. Rent praktisk betyder det, at vi er inde i en overgangsperiode, hvor biocid-reglerne ikke gælder fuldt ud. Aktivstoffer i f.eks. hånddesinfektionsmidler er ikke vurderet på nuværende tidspunkt, og produkterne kan derfor ikke godkendes af Miljøstyrelsen endnu.

Du kan læse mere om reglerne på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Du kan mindske risikoen for allergi

Hvis du gerne vil undgå allergi fra parfumestoffer, kan du prøve at dufte til produktet, inden du køber det. Det er også muligt at købe hånddesinfektionsmidler, som er mærket med Den blå krans. Så er der hverken parfume eller andre kendte allergifremkaldende stoffer i.

God hygiejne er ofte nok

Hvorvidt hånddesinfektion og håndsæbe virker, som de skal, eller om de kan supplere eller erstatte hinanden, tager vi ikke stilling til i Informationscenter for Miljø & Sundhed. Men du kan være opmærksom på kun at bruge desinfektionsmidler, når det er absolut påkrævet. Så undgår du at udsætte dig selv og miljøet unødigt for stoffer, som muligvis er problematiske. Desuden viser det sig, at bakterier kan blive resistente over for visse stoffer, som kan findes i de utøjs-bekæmpende midler.

Miljøstyrelsen skriver på dens hjemmeside, at ”med god hygiejne og almindelige rengøring – uden desinfektionsmidler – opnås samme effekt samtidig med at miljøet skånes for unødvendige kemikalier. Mange desinficerende stoffer er svært nedbrydelige og meget giftige i vandmiljøet.”

Det kan du gøre

Står du og skal købe hånddesinfektion, kan du:

 • være opmærksom på, at alle indholdsstoffer ikke behøver at være oplyst.

 • vælge et produkt, der er mærket med Den blå krans. Så undgår du parfume og andre kendte allergifremkaldende stoffer.

 • overveje om god hygiejne med vand og sæbe kan være godt nok.

Du kan få mere viden

 • Miljøbelastende stoffer

  Du kan læse mere om stoffer som belaster miljøet, her på vores hjemmeside.

 • Allergi

  På kemiinfo på vores hjemmeside kan du læse mere om allergi og de stoffer, der kan fremkalde det.

 • Parfume

  Vil du vide mere om parfume, kan du læse mere på vores hjemmeside under kemiinfo.

 • Den blå krans

  Astma-Allergi Danmarks mærke Den blå krans kan bl.a. pryde plejeprodukter og rengøringsmidler. Se vores side Forstå Mærkerne.

 • Stil dit spørgsmål

  Vi er blevet opmærksom på problematikken omkring de populære hånddesinfektionsmidler fra en forbruger. Har du et spørgsmål omkring kemi i forbrugerprodukter er du velkommen til at stille det til os via vores hjemmeside (følg ovenstående link). Du kan også mellem 9 og 12 på hverdage bruge den nye chat-funktion på hjemmesiden eller ringe til os på telefon 33 13 66 88.

 • Tips om desinfektionsmidler

  På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du læse lidt mere om desinfektionsmidler.

 • Tema om personlig pleje

  Hele året har vi haft fokus på produkter til personlig pleje. Du kan læse om det via temasiden.

Virker knappen om uddybende information ikke, kan du læse her.

Handlinger tilknyttet webside