Siden bliver ikke længere opdateret

Informationscenter for Miljø & Sundhed er lukket, og siderne på denne hjemmeside er senest opdateret i november 2013. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses under overskriften. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Du kan altid læse gode råd til sunde og miljøvenlige valg i hverdagen på Miljøstyrelsens hjemmeside: http://www.mst.dk/Borger/Temaer/.

Du kan få svar på spørgsmål indenfor Miljøministeriets faglige område ved at kontakte Miljøministeriets Informationscenter: http://www.mim.dk/Ministeriet/Kontakt/Informationscenter/

Kunstige øjenvipper forfører

21. december 2011
Men du risikerer allergi fra limen
Kunstige øjenvipper forfører

Lim til kunstige øjenvipper kan indeholder stoffer som er problematiske

Julen og nytårets mange fester får os til at hoppe i partytøjet og give den fuld skrue, når vi skal smukkeseres. Men drømmer du om forførende tætte øjenvipper, kunstige lange negle eller en smuk sten på din hud? Så er det måske værd at være opmærksom på limen, som du skal bruge. Den behøver nemlig ikke at leve op til de krav, som gælder for plejeprodukter. I stedet skal limen bare opfylde de almindelige kemikalieregler, som også gælder for f.eks. cykel- og hobbylim – og så skal producenten selvfølgelig sørge for, at produktet er egnet til formålet.

Limen skal ikke opfylde kosmetikregler

Når vi står foran spejlet med alle skønhedsprodukterne, tænker de færreste nok over, om produkterne er defineret som kosmetik. Men det har altså betydning for, hvilken lovgivning produkterne skal leve op til. Så når pynten skal limes på hud og negle, afgør limens funktion hvilke regler, der gælder.

Har limen således en kosmetisk funktion, hører den under reglerne for kosmetik. Det er tilfældet, hvis f.eks. der er glimmer i. Men hvis den blot skal lime øjenvipper eller negle på, betragtes den ikke som et plejeprodukt. Limen behøver derfor ikke leve op til kosmetikbekendtgørelsen, som ellers stiller skrappere krav til indholdet end de almindelige kemikalieregler - især hvis produktet ikke skylles af hurtigt efter brug. Eksempelvis er kosmetik det eneste produkt, hvor alle indholdsstoffer skal være nævnt på emballagen.

Ukendt indhold

Når du pynter dig med kunstige øjenvipper, negle eller sten, har du altså ikke krav på at få at vide hvilke stoffer, limen består af. Enkelte kemikalier kan godt fremgå af etiketten, men det er sjældent hele sandheden du ser - og der behøver f.eks. ikke at stå noget generelt om parfume, som jo ellers kan give allergi.

- Mange tænker ikke over, at limen til kunstige øjenvipper muligvis kan være problematisk. Selvom den let kan komme i øjnene eller på huden, og den er lovlig, kan der sagtens være kemikalier i, som ikke er smarte at få i øjne eller på hud. Eksempelvis indeholder nogle lime akrylater, som kan irritere hud, øjne og åndedræt, siger Rikke Bille, testkoordinator i Informationscenter for Miljø & Sundhed.

Farlige stoffer nævnes

Ifølge de almindelige kemikalieregler skal de stoffer, som er vurderet farlige fremgå af etiketten, såfremt de forefindes over en bestemt mængde. Det kan du læse detaljeret om på Retsinformation i Klassificeringsbekendtgørelsen her.
Et eksempel er et af de deklarationspligtige parfumestoffer, citral, som er klassificeret som allergifremkaldende. Hvis stoffet findes i produktet i 0,1 procent eller derover, skal det stå på etiketten.

Produkter skal være sikre

Plejeprodukter kan fuldt lovligt indeholde kemikalier, som kan være problematiske at få i øjne eller på hud. Det samme gælder naturligvis for lime. Miljøstyrelsen kender ikke konkrete lime til kunstige øjenvipper, eller til at der skulle være et problem i forhold til sikkerheden.

- Hvis vi skulle få sådan en sag, ville vi vurdere det konkrete tilfælde ud fra de gældende love. F.eks. må man ifølge produktsikkerhedsloven ikke markedsføre produkter, som udgør en risiko, siger leder af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion Birte Børglum.

Uheld kan ske

En forbruger har kontaktet Informationscenter for Miljø & Sundhed, fordi hun ved et uheld fik lim og limopløser i øjet. Hun skyllede øjet med vand flere gange og søgte læge. Men efterfølgende blev hun bekymret for de kemikalier, der var i limen.

- Det er netop fordi forbrugerne henvender sig til os, at vi også bliver klogere på de produkter, vi omgiver os med i hverdagen. Alle forbrugere kan ringe, chatte eller stille spørgsmål på vores hjemmeside. Vi sidder klar til at svare, så godt vi kan, om kemikalier i forbrugerprodukter i forhold til miljø og sundhed, siger Berit Asmussen, sekretariatsleder i Informationscenter for Miljø & Sundhed.

Limen kan indeholde stoffer som er problematiske

I forbindelse med henvendelsen fra forbrugeren er vi stødt på at lim til kunstige øjenvipper blandt andet kan indeholde forskellige akrylater, methyl isocyanate og/eller carbon black.

Akrylater er generelt irriterende for øjne, hud og åndedræt og enkelte kan også være allergifremkaldende.

Methyl isocyanate er meget giftig ved indånding, giftig ved hudkontakt og indtagelse, allergifremkaldende ved indånding og hudkontakt og der er risiko for alvorlig øjenskade. Der er desuden mulighed for skade på barnet under graviditet.

Carbon black er kræftfremkaldende ved indånding af partikler - en effekt som ikke er relevant i forbindelse med lim til øjenvippe. Det er usikkert, om det har nogen effekt ved hudkontakt.

Det kan du gøre

Vil du være ekstra forsigtig med limen, kan du:

 • minimere brugen af kunstige negle, sten og øjenvipper.

 • gå til en professionel, du har gode erfaringer med eller tiltro til, så du undgår uheld.

 • undgå produkter med faremærker på.

 • følge instruktionerne på produktet. Eksempelvis kan der stå, at man skal undgå det kommer i øjnene, og at man skal skylle godt med vand, hvis uheldet er ude.

Du kan få mere viden

 • Spørgsmål og svar vedrørende lim til kunstige øjenvipper

  En forbruger har henvendt sig til os for at få vurderet de kemikalier der var i en lim til kunstige øjenvipper.

 • Kunstige negle (Miljøstyrelsen)

  Blandt andet pga. limen råder Miljøstyrelsen dig til, at tænke dig om før du vælger at få kunstige negle.

 • Fastelavnssminke Miljøstyrelsens kosmetikguide

  Miljøstyrelsen råder dig til at vælge lim, som er beregnet til at komme på hud.

 • Allergi over for limstoffer

  Videncenter for Allergi fortæller om blandt andet akrylater, der kan give allergi. Du kan også klikke videre og læse om lim til kunstige negle.

 • Råd om lim

  Vi bruger mange forskellige lime. Her får du gode råd om lime, men de handler mest om lime til hobbybrug og gør det selv.

 • Råd om hobbyprodukter

  På vores sider om hobbyprodukter kan du læse om, hvad du blandt andet kan være opmærksom på, når du bruger produkter som lime.

 • Råd om personlig pleje

  Du kan læse om personlig pleje og nogle af de forskellige produktgrupper.

Virker knappen om uddybende information ikke, kan du læse her.

Handlinger tilknyttet webside
Arkiveret under , ,