Siden bliver ikke længere opdateret

Informationscenter for Miljø & Sundhed er lukket, og siderne på denne hjemmeside er senest opdateret i november 2013. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses under overskriften. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Du kan altid læse gode råd til sunde og miljøvenlige valg i hverdagen på Miljøstyrelsens hjemmeside: http://www.mst.dk/Borger/Temaer/.

Du kan få svar på spørgsmål indenfor Miljøministeriets faglige område ved at kontakte Miljøministeriets Informationscenter: http://www.mim.dk/Ministeriet/Kontakt/Informationscenter/

Alu-mærket (Aluminium-mærket)

16. oktober 2013
Metallet kan genanvendes

Aluminium-mærket

Alu-mærket angiver, at produktet eller emballagen er lavet af metaltypen aluminium. Alle kommuner har en indsamlingsordning for metal, og nogle har sågar en for henholdsvis aluminium og alle andre metaller, men ofte må du en tur på genbrugsstationen, før du kan aflevere metallet.

Når du afleverer emballage af aluminium/metal til en indsamlingsordning, foregår det på nogenlunde samme måde, som når du afleverer glas i glascontaineren. Metallet skal gøres rent først, hvis der sidder madrester.

Når du smider aluminium i en almindelige skraldespand, bliver den sendt til affaldsforbrænding sammen med alt det andet affald. Alle affaldsforbrændingsanlæg i Danmark trækker aluminium ud af asken, når affaldet er brændt, men miljømæssigt set er det bedre, hvis du afleverer din aluminium til en indsamling.

Informationscenter for Miljø & Sundhed har samlet en række råd om affald.

Handlinger tilknyttet webside