Siden bliver ikke længere opdateret

Informationscenter for Miljø & Sundhed er lukket, og siderne på denne hjemmeside er senest opdateret i november 2013. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses under overskriften. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Du kan altid læse gode råd til sunde og miljøvenlige valg i hverdagen på Miljøstyrelsens hjemmeside: http://www.mst.dk/Borger/Temaer/.

Du kan få svar på spørgsmål indenfor Miljøministeriets faglige område ved at kontakte Miljøministeriets Informationscenter: http://www.mim.dk/Ministeriet/Kontakt/Informationscenter/

Sundhedspersonale ønsker viden om kemi

24. marts 2011
Stort fokus på stoffers påvirkning af sundheden
Sundhedspersonale ønsker viden om kemi

Sundhedspersonale vil gerne vide mere om kemi for at vejlede andre.

Hjemme i stuen hos et par nybagte forældre sidder sundhedsplejersken og giver gode råd, så de føler sig rustet til at passe godt på den lille ny. Men forældre kan have mange spørgsmål, og især når snakken kommer på kemi, ønsker sundhedspersonalet at være opdateret og have materiale, som de kan uddele. Det er en af konklusionerne fra en workshop Sundhedsstyrelsen holdt i efteråret 2010, fortæller de i en netop udsendt rapport.

Efterspørger let adgang til kemividen

Jordemødre, sundhedsplejersker og læger efterspørger nem adgang til relevant, opdateret viden om, hvordan kemikalier påvirker sundheden. De vil især gerne kunne give flere forebyggende råd om kontakten med kemi. Desuden er det en stor hjælp i det daglige arbejde, at have pjecer eller andet fysisk materiale, at tale ud fra og give videre til f.eks. gravide og forældre. For lægers vedkommende, drejer det sig også om muligheden for at få den nyeste viden om kemikalier med i betragtning, når de giver en diagnose.

Der kommer løbende ny viden om kemikaliers påvirkning af sundheden. Især de senere år, er det gået stærkt. Sundhedsstyrelsen holdt derfor en workshop i november 2010 om sundhedspersonales behov for ny viden om sammenhængen mellem sundhed og kemi. På workshoppen var der forskellige faglige indlæg om kemi og sundhedseffekter, og flere grupper af sundhedspersonale opridsede deres behov for nem adgang til relevant opdateret viden på området. Sundhedsstyrelsen har i marts 2011 udsendt en rapport om workshoppen og vil bruge rapporten, som udgangspunkt til det videre arbejde med at informere sundhedspersonale om kemikalier og helbredseffekter.

IMS kan bidrage

Informationscenter for Miljø & Sundhed (IMS) dækker en del af det, som efterspørges. IMS leverer nemlig neutral, opdateret, nuanceret, grundig og letforståelig information om kemi i hverdagens produkter. Fokus er på den indflydelse, som brugen af produkter kan have på miljøet og menneskers sundhed. Sundhedspersonalet kan bruge hjemmesiden forbrugerkemi.dk til at holde sig opdateret eller til, på en nem måde, at formidle den viden videre til andre.

- Vi laver også pjecer, som kan bestilles gratis. Kend dit mærke, Tøj og kemi samt Undgå allergi fra parfume er eksempler på populære foldere, siger sekretariatsleder Berit Asmussen. Ny viden og nye materialer er hele tiden på vej, og vi er sat i verden, for at få den viden ud til danskerne. Derfor vil vi nu kigge nærmere på, hvad det er sundhedspersonalet efterspørger, - og som vi måske kan levere, fortsætter hun.

Se også

Handlinger tilknyttet webside
Arkiveret under ,