Siden bliver ikke længere opdateret

Informationscenter for Miljø & Sundhed er lukket, og siderne på denne hjemmeside er senest opdateret i november 2013. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses under overskriften. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Du kan altid læse gode råd til sunde og miljøvenlige valg i hverdagen på Miljøstyrelsens hjemmeside: http://www.mst.dk/Borger/Temaer/.

Du kan få svar på spørgsmål indenfor Miljøministeriets faglige område ved at kontakte Miljøministeriets Informationscenter: http://www.mim.dk/Ministeriet/Kontakt/Informationscenter/

Årsberetning 2009

08. maj 2010
Om IMS' aktiviteter i 2009

logo

 

IMS' årsberetning for 2009 er udkommet. Få her et indblik i hvad der er sket i IMS i 2009, samt et indtryk af, hvad IMS fortsat fokuserer på.

Forord til årsberetning 2009, ved formand for bestyrelsen, Erik Lindegaard.

Da Folketinget i november 2009 vedtog Kemikaliehandlingsplan II var det samtidig
grundlaget for en ny start for Informationscenter for Miljø & Sundhed (IMS).
Kemiplanen har blandt andet til formål at kortlægge kemikalier i produkter og at give
forbrugerne bedre grundlag for at vælge. Det passer godt med IMS’ mission. Den er netop at give forbrugerne troværdige informationer og konkrete handlemuligheder, som sætter dem i stand til selv at vælge til gavn for sundhed og miljø.
Det har vi arbejdet utrætteligt på i syv år. Det er vores erfaring, at behovet for denne information er blevet stadig større. Og for os ser det ud til, at behovet bare fortsætter med at vokse.
www.miljoeogsundhed.dk havde i 2009 750.000 unikke besøg og nyhedsbrevet 25.000 abonnenter. Medierne finder tit vores tests og gode råd værd at bringe videre. Og når vi bringer ny viden frem, skaber det ofte debat. Det viser eksemplet med plastkemikaliet bisphenol A, som man kan læse mere om i denne årsberetning.
Det voksende informationsbehov om kemikalier har også vist sig på en anden måde. I
dag har mange medier og organisationer egne forbrugersektioner, der tester produkter
og giver gode råd om kemikalier i produkterne. Forbrugerrådet har kemikalier som et af
deres vigtige satsningsområder. Miljøstyrelsen skriver grønne råd i øjenhøjde og direkte
til forbrugerne, langt fra traditionel formidling fra en myndighed.
IMS er glad for konkurrencen. Den tvinger os nemlig til hele tiden at nytænke og udvikle vores informationsprodukter – til gavn for forbrugerne. Som det fremgår af denne årsberetning er vi allerede godt i gang. Med planer om en helt ny og forbedret hjemmeside, og ansættelsen af en ny sekretariatschef 1. april 2010, er der lagt op til en ny spændende periode i IMS’ historie.
Folketinget har med den nye kemiplan givet IMS fortsat støtte og opbakning. Vi er i fuld
gang med at omsætte tilliden og forventningerne til resultater.

Erik Lindegaard
Formand for bestyrelsen

Årsberetninger fra foregående år kan ses under IMS' historie.

Handlinger tilknyttet webside