Siden bliver ikke længere opdateret

Informationscenter for Miljø & Sundhed er lukket, og siderne på denne hjemmeside er senest opdateret i november 2013. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses under overskriften. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Du kan altid læse gode råd til sunde og miljøvenlige valg i hverdagen på Miljøstyrelsens hjemmeside: http://www.mst.dk/Borger/Temaer/.

Du kan få svar på spørgsmål indenfor Miljøministeriets faglige område ved at kontakte Miljøministeriets Informationscenter: http://www.mim.dk/Ministeriet/Kontakt/Informationscenter/

Silikonestoffer

02. marts 2011
Siloxaner kan være problematiske at få ud i miljøet.

Hvad er problemet?

Der er tale om en større gruppe stoffer, og man har i dag begrænset viden om siloxanernes miljø- og sundhedsegenskaber.

Siloxaner er meget stabile og er netop derfor velegnede som ingredienser i forskellige produkter. Stabiliteten skaber imidlertid også problemer, når stofferne kommer ud i miljøet. De bliver nemlig ikke nedbrudt så let i vand og opkoncentreres derfor i bl.a. fisk.

De mest udbredte er octamethylcyclotetrasiloxan, som også kaldes cyclotetrasiloxan og decamethylcyclopentasiloxan, som også kaldes cyclopentasiloxan.

Udfra den viden man har i dag, er det også disse to der er de mest problematiske af siloxanerne.

Hvor støder du på det?

Den danske Miljøstyrelse fandt i 2007 cyclopentasiloxan i lidt over 10 procent af deodoranterne på det danske marked.

Siloxanerne bliver bl.a. brugt i silikonefugemasser, maling, kosmetik, tekstiler og rengøringsmidler.

Cyclotetrasiloxan er i dag stort set udfaset af dansk produceret kosmetik, men kan findes i udenlandske produkter. Stoffet kan også optræde i små mængder i kosmetiske produkter, som følge af forurening i andre anvendte siloxaner eller som en bestanddel af stoffet cyclomethicon, som er en blanding af forskellige silikonestoffer.

Mange af silikonestofferne er flygtige, og man kan derfor blive direkte udsat for dem under brugen. En stor del af stofferne bliver udledt til miljøet via luften eller spildevandet. En norsk undersøgelse viste i 2007, at cyclopentasiloxan, sandsynligvis, er den mest udbredte af siloxanerne i miljøet.

Hvad siger loven?

Cyclopentasiloxan er på de norske miljømyndigheders prioriteringsliste over stoffer, der skal udfases.

Herhjemme vurderede Miljøstyrelsen i en rapport om hårstylingsprodukter i 2002 at cyclopentacyclosiloxan er et potentielt meget miljøbelastende stof, da det kan ophobes i miljøet og er svært nedbrydeligt. Der er dog ikke nogle begrænsninger på brugen af stoffet i kosmetik i EU.

Hvad kan du selv gøre?

Alle indholdsstoffer i kosmetiske produkter skal deklareres. Hvis du vil undgå de to problematiske siloxaner, når du køber kosmetik, kan du vælge produkter uden disse stoffer:

  • Cyclopentasiloxane

  • Cyclomethicone

  • Cyclotetrasiloxane

Se også

Kilder

Miljøstyrelsens Kortlægning af kemiske stoffer i hårstylingsprodukter (2002)

Miljøstyrelsens Kortlægning af kemiske stoffer i deodoranter (2007)

Nordisk Minister Råd: Siloxanes in the Nordic Environment (2005)

Handlinger tilknyttet webside