Siden bliver ikke længere opdateret

Informationscenter for Miljø & Sundhed er lukket, og siderne på denne hjemmeside er senest opdateret i november 2013. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses under overskriften. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Du kan altid læse gode råd til sunde og miljøvenlige valg i hverdagen på Miljøstyrelsens hjemmeside: http://www.mst.dk/Borger/Temaer/.

Du kan få svar på spørgsmål indenfor Miljøministeriets faglige område ved at kontakte Miljøministeriets Informationscenter: http://www.mim.dk/Ministeriet/Kontakt/Informationscenter/

PAH

29. juli 2010
Flere medlemmer af stofgruppen kan virke kræftfremkaldende og måske gøre det sværere at få børn.

Hvad er det?

PAH dækker over en gruppe på mere end 100 stoffer. De kaldes ofte slet og ret tjærestoffer, selv om tjære også består af mange andre kemiske forbindelser end PAH. Polycykliske aromatiske hydrokarboner er det fulde navn for PAH. De findes i forskellige kombinationer af aromatiske ringe, også kaldet benzen-ringe. En af de mest problematiske PAH'er, benzo[a]pyren (BaP), har strukturen som vist på figuren.:

Er det et problem?

De enkelte PAH'er har forskellige kemiske egenskaber. En almindelig bekymring i forbindelse med indtag af PAH'er, er at flere af dem kan fremkalde kræft. Nogle PAH'er kan også skade arveanlæggene, fostre og evnen til at få børn. Derudover har forsøg på dyr vist, at nogle PAH'er kan påvirke kroppens forsvar mod sygdomme.

Hvor kommer det fra?

Almindelige brændeovne er samlet set den største kilde til PAH i luften. Især hvis brændet ikke brænder godt, kan dannelsen af PAH være stor. Et andet sted, hvor PAH bliver sendt ud i luften, er fra motoren i en bil. Røg fra kraftvarmeværker og forbrændingsanlæg er også kilder til PAH.

De såkaldte HA-olier, som indeholder forholdsvis høje koncentrationer af PAH, bliver brugt til at blødgøre gummi i bildæk. Når bilerne kører på vejene, slides dækkene lidt efter lidt, og små partikler med PAH hvirvles op i luften. Når først det er sket, kan partiklerne rejse langt med vind og vejr. Du kan undgå HA-olier i dine bildæk ved at vælge fra listen over dæk uden HA-olier.

Hvordan indtager vi det?

Mennesker optager PAH på forskellig vis. De to mest almindelige måder er via maden, vi spiser, og luften, vi indånder. Indtaget vurderes at være langt højere gennem maden end fra luften. Fx kan indholdet af PAH være højt i grillet og røget mad. Vi får især meget PAH fra korn, frugt, grøntsager, spiseolier, fisk og skaldyr. Grunden til at frugt og grønt samt korn er med på denne liste, er ikke, at indholdet er specielt højt, men at vi spiser meget det.

Udendørs afhænger dit indtag fx af mængden af trafik, og om der er mange hjem med brændeovne i nærheden. Indendørs handler det om rygning af tobak, og om der er en brændeovn.

En anden kilde kan være, hvis du bruger trætjære til at beskytte udendørs træ. Hvis du vil undgå PAH, kan du lede efter mere miljøvenlige produkter til træbeskyttelse end trætjære. Samtidigt kan du også sørge for, at dit træ bliver beskyttet mod fugt med såkaldt konstruktiv træbeskyttelse.

Hvad siger loven?

Benzo[a]pyren (BaP) er den mest kræftfremkaldende af PAH'erne og bruges ofte til at bestemme, om fødevarer kan være kræftfremkaldende. I fødevarer har myndighederne således opstillet grænser for indholdet af BaP i stedet for den totale mængde PAH. Fx må der være op til et mikrogram per kilo babymad og 10 mikrogram per kilo muslinger.

Fra 1. januar 2010 har man også regler for, hvor meget PAH der må være i bildæk. Her er grænseværdien et milligram benzo[a]pyren per kilo. Altså 1000 gange mere end, hvad der må være i mad til babyer. Man har også lavet en grænse for det samlede indhold af BaP og syv andre PAH'er.

Hvordan undgår jeg PAH'er?

  • Når du griller, kan du sørge for, at kullene eller briketterne er brændt hvide, før du lægger maden på. Du kan desuden undgå flammer, vende kødet ofte og sørge for, at kødet ikke bliver branket. Få flere råd til at undgå PAH, når du griller her

 

 

 

  • Træet kan beskyttes uden at bruge trætjære. I stedet kan du lede efter mere miljøvenlig produkter og/eller konstruktiv træbeskyttelse.
Handlinger tilknyttet webside