Siden bliver ikke længere opdateret

Informationscenter for Miljø & Sundhed er lukket, og siderne på denne hjemmeside er senest opdateret i november 2013. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses under overskriften. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Du kan altid læse gode råd til sunde og miljøvenlige valg i hverdagen på Miljøstyrelsens hjemmeside: http://www.mst.dk/Borger/Temaer/.

Du kan få svar på spørgsmål indenfor Miljøministeriets faglige område ved at kontakte Miljøministeriets Informationscenter: http://www.mim.dk/Ministeriet/Kontakt/Informationscenter/

Organiske tinforbindelser

10. august 2010
Visse organiske tinforbindelser er hormonforstyrrende og kan desuden ophobes i organismer.
Organiske tinforbindelser

tetrabutyltin

 

Hvad er det?
Organiske tinforbindelser, som tetrabutyltin vist på billedet, er menneskeskabte  organiske stoffer der er bundet til tin. Stoffer som tributyltin (TBT), dibutyltin (DBT) og triphenyltin (TPT) er nogle af de mest brugte organiske tinforbindelser.

Er det et problem?
Flere af de organiske tinforbindelser har udvist negative effekter i vandmiljøet, da det tidligere var lovligt at bruge dem i maling fx. som bundmaling på skibe. Det vides idag at mange af stofferne kan ophobe sig i organismer over tid og derved kan en giftig koncentration opnås ved selv en lille eksponering.

Fokus har specielt været på tributyltin (TBT) de senere år, da dyreforsøg har vist at stoffet kan opføre sig hormonforstyrrende og påvirke immunforsvaret på længere sigt. Se flere detaljer om de enkelte forbindelser her.

Hvor støder du på det?

Tekstilprodukter, plast (så som PVC), maling og træprodukter kan alle indeholde større eller mindre mængder af organiske tinforbindelser. Det har tidligere været lovligt at bruge stofferne som biocid på træ eller fartøjer. Idag tilsættes de dog stadig til fx maling og tekstilprodukter, og kan findes i plast, både som stabilisator og som forurening.


Se også

Organotin compounds in the environment — an overview (Videnskabelig artikel)

Handlinger tilknyttet webside