Siden bliver ikke længere opdateret

Informationscenter for Miljø & Sundhed er lukket, og siderne på denne hjemmeside er senest opdateret i november 2013. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses under overskriften. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Du kan altid læse gode råd til sunde og miljøvenlige valg i hverdagen på Miljøstyrelsens hjemmeside: http://www.mst.dk/Borger/Temaer/.

Du kan få svar på spørgsmål indenfor Miljøministeriets faglige område ved at kontakte Miljøministeriets Informationscenter: http://www.mim.dk/Ministeriet/Kontakt/Informationscenter/

Polyfluorerede stoffer (PFC)

10. august 2010
Stofferne nedbrydes langsomt i miljøet og er mistænkt for at kunne påvirke både mennesker og dyr.
Polyfluorerede stoffer (PFC)

PFOS

Hvad er det?

Navnet polyfluorerede henviser til gruppen af stoffer, hvor der på carbonkæden er flere fluorforbindelser, som erstatter hydrogen. Et fuldt fluoreret stof er en organisk forbindelse, hvor alle hydrogener på en carbonkæde er udskiftet med fluor. Disse stoffer kaldes perfluorerede stoffer. Perfluorerede stoffer adskiller sig ved at indeholde minimum ét andet atom end carbon og fluor. En anden gruppe under de polyfluorerede stoffer er fluortelomerenden.

Er de et problem?

Polyfluorerede stoffer er svært nedbrydelige og har tendens til at bioakkumulere. Man finder derfor stofferne i alt fra dyr, fugle og mennesker til de mest øde og arktiske egne i verden; selv stoffer der ikke bliver produceret længere. Stofferne forbindes i stigende grad med forskellige hormonforstyrrende effekter i mennesker. Ligesom andre negative effekter på sundheden som f.eks. forøgelse af kolesterolniveau og aktivitetsniveau hos børn også bliver diskuteret. Per- og polyfluorerede stoffer er også under mistanke for at være kræftfremkaldende. Perfluoroctansulfonsyre (PFOS) og perfluoroctansyre (PFOA) er to af de perfluorerede stoffer, der har været størst fokus på pga. deres hyppige anvendelse tidligere og deres store udbredelse og persistens i miljøet.

Hvor støder du på det?

I imprægneringsmidler, visse typer af vandafvisende tekstiler, teflonpander, smøremidler, maling mm. anvendes perfluorerede stoffer bl.a. som overfladeaktive stoffer. Tidligere har PFOS og PFOA været meget udbredte, men pga. regulering og udfasning er de nu de såkaldte fluortelomere (FTOH) og kortere perfluorerede forbindelser der er i søgelyset, da de i stort omfang har erstattet de gamle fluorforbindelser.

Hvad siger loven?

PFOS blev reguleret af EU i 2006 og må i dag kun forekomme i produkter med en koncentration på under 0,005 i masseprocent, med visse undtagelser.

Kan du bruge mærkerne?

I kriterierne for svane- og blomstermærket tekstil er der ikke et forbud mod anvendelse af polyfluorerede stoffer, men der stilles i stedet nogle generelle krav, som gør at mange af de fluorerede stoffer ikke vil kunne findes i de miljømærkede tekstiler.

Du kan også gå uden om de perfluorerede stoffer i madpapir. Køber du svanemærket mad- og bagepapir er du sikker på, produktet ikke indeholder de perfluorede stoffer.

Hvad kan du selv gøre?

Brug IMS’ råd til at gå uden om de perfluorede stoffer:

Se også

Handlinger tilknyttet webside