Siden bliver ikke længere opdateret

Informationscenter for Miljø & Sundhed er lukket, og siderne på denne hjemmeside er senest opdateret i november 2013. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses under overskriften. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Du kan altid læse gode råd til sunde og miljøvenlige valg i hverdagen på Miljøstyrelsens hjemmeside: http://www.mst.dk/Borger/Temaer/.

Du kan få svar på spørgsmål indenfor Miljøministeriets faglige område ved at kontakte Miljøministeriets Informationscenter: http://www.mim.dk/Ministeriet/Kontakt/Informationscenter/

Stofgrupper

08. september 2010
Nogle stoffer ligner hinanden. Denne lighed kan betyde at grupper af stoffer har de samme problematiske egenskaber.

Nedenfor kan du se en liste med de mest almindelige stofgrupper. Klikker du på overskiften kommer du videre til en beskrivelse af gruppen.

AHA-stoffer

AHA-stoffer

01. januar 2010

Creme kan indeholde syre fra frugt - også kaldet AHA-stoffer. På kort sigt kan de gøre huden mindre modstandsdygtig overfor sol, men man mangler viden om effekterne på lang sigt.

Aluminiumsalte

Aluminiumsalte

29. august 2013

Aluminium er et metal, som findes i fødevarer, kosmetik og lægemidler. Større mængder over lang tid kan bl.a. påvirke hjernen.

Aromatiske aminer

Aromatiske aminer

10. august 2010

 

Bromerede flammehæmmere

Bromerede flammehæmmere

20. juli 2010

Bromerede flammehæmmere har en række negative egenskaber for sundheden og miljøet. Stofferne er bl.a. svært nedbrydelige og kan hobe sig op i fødekæden, og til sidst ende i fedtvævet hos dyr og mennesker

Fluorforbindelser

Fluorforbindelser

11. oktober 2012

Tandpastaens fluor og de omdiskuterede polyfluorerede stoffer er ikke de samme kemikalier

Fluorid

Fluorid

11. oktober 2012

Fluorid i tandpasta beskytter mod karies

Ftalater

Ftalater

24. august 2012

Stofferne bliver brugt til at gøre plastik blødt. Men mange af dem påvirker miljøet eller vores evne til at få børn

Isocyanater

Isocyanater

01. marts 2010

Stofgruppen er problematisk, fordi man kan få allergi og astma af den

Klorparaffiner

Klorparaffiner

10. august 2010

Klorparaffiner kan have mange størrelser og former, men fælles for dem er at de er et miljøproblem

Kortkædede klorparaffiner

Kortkædede klorparaffiner

09. august 2011

Stoffet kan give kræft og kan være giftigt for vandlevende organismer

Kulbrinteblandinger

Kulbrinteblandinger

14. juli 2011

Kulbrinter er en gruppe af meget forskellige stoffer. En række af dem er kræftfremkaldende og give arvelige genetiske skader

Nanostoffer

Nanostoffer

06. september 2011

Der har været meget fokus på nanostoffer, men det kan være svært at generalisere over gruppen, der består af meget forskellige stoffer med meget forskellige egenskaber.

Nonylphenol og nonylphenolethoxylater

Nonylphenol og nonylphenolethoxylater

14. juli 2011

Nonylphenolethoxylater bruges f.eks. i vaskepulvere til tøjproduktion. Stofferne nedbrydes til nonylphenol, som er miljøbelastende og kan skade vores forplantningsevne samt barnet under graviditeten.

Organiske tinforbindelser

Organiske tinforbindelser

10. august 2010

Visse organiske tinforbindelser er hormonforstyrrende og kan desuden ophobes i organismer.

PAH

PAH

29. juli 2010

Flere medlemmer af stofgruppen kan virke kræftfremkaldende og måske gøre det sværere at få børn.

Parabener

Parabener

15. februar 2012

En gruppe kemiske stoffer som får kosmetik og mad til at holde længere.

Polyfluorerede stoffer (PFC)

Polyfluorerede stoffer (PFC)

10. august 2010

Stofferne nedbrydes langsomt i miljøet og er mistænkt for at kunne påvirke både mennesker og dyr.

Polyklorerede phenoler

Polyklorerede phenoler

10. august 2010

Ligesom som så mange andre klorerede stoffer kan de polyklorerede phenoler være problematiske af få ud i miljøet - de værste af dem er ligeledes mistænkt for at være kræftfremkaldende eller hormonforstyrrende.

Silikonestoffer

Silikonestoffer

02. marts 2011

Siloxaner kan være problematiske at få ud i miljøet.

Terpener og terpenoider

Terpener og terpenoider

04. oktober 2011

Stofferne produceres hovedsageligt fra planter, alligevel kan nogle af dem give allergi og belaste vandmiljøet

Handlinger tilknyttet webside
Arkiveret under