Siden bliver ikke længere opdateret

Informationscenter for Miljø & Sundhed er lukket, og siderne på denne hjemmeside er senest opdateret i november 2013. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses under overskriften. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Du kan altid læse gode råd til sunde og miljøvenlige valg i hverdagen på Miljøstyrelsens hjemmeside: http://www.mst.dk/Borger/Temaer/.

Du kan få svar på spørgsmål indenfor Miljøministeriets faglige område ved at kontakte Miljøministeriets Informationscenter: http://www.mim.dk/Ministeriet/Kontakt/Informationscenter/

EU's liste over harmoniseret klassificering

01. september 2009
EU har fælles regler for, hvordan kemiske stoffer skal klassificeres og mærkes. Nogle stoffer vurderes og klassificeres samlet i EU.

EU's liste over harmoniseret klassificering indeholder omkring 8000 kemiske stoffer- og stofgrupper og deres klassificeringer. Listen hed tidligere "Listen over farlige stoffer".

Se listen på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Handlinger tilknyttet webside
Faresætninger erstatter risikosætninger

faresymbolportlet.jpg

Vi bruger i en periode både de nye faresætninger (H-sætninger) og de gamle risiko- sætninger (R-sætninger) i Kemiinfo.