Siden bliver ikke længere opdateret

Informationscenter for Miljø & Sundhed er lukket, og siderne på denne hjemmeside er senest opdateret i november 2013. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses under overskriften. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Du kan altid læse gode råd til sunde og miljøvenlige valg i hverdagen på Miljøstyrelsens hjemmeside: http://www.mst.dk/Borger/Temaer/.

Du kan få svar på spørgsmål indenfor Miljøministeriets faglige område ved at kontakte Miljøministeriets Informationscenter: http://www.mim.dk/Ministeriet/Kontakt/Informationscenter/

International Agency for Reseach on Cancer

01. september 2009
IARC vurderer stoffers mulige kræftfremkaldende egenskaber og kategoriserer dem efter den viden, der er om deres egenskaber.

IARC arbejder med fem kategorier:

  • Gruppe 1: Stoffer er kræftfremkaldende for mennesker
  • Gruppe 2A: Stoffet er sandsynligvis kræftfremkaldende for mennesker
  • Gruppe 2B: Stoffet er muligvis kræftfremkaldende for mennesker
  • Gruppe 3: Stoffet kan ikke klassificeres som kræftfremkaldende for mennesker (betyder ofte at mere viden er påkrævet)
  • Gruppe 4: Stoffet er sandsynligvis ikke kræftfremkaldende for mennesker

 

Læs mere om IARC på deres hjemmeside.

Handlinger tilknyttet webside
Faresætninger erstatter risikosætninger

faresymbolportlet.jpg

Vi bruger i en periode både de nye faresætninger (H-sætninger) og de gamle risiko- sætninger (R-sætninger) i Kemiinfo.