Siden bliver ikke længere opdateret

Informationscenter for Miljø & Sundhed er lukket, og siderne på denne hjemmeside er senest opdateret i november 2013. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses under overskriften. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Du kan altid læse gode råd til sunde og miljøvenlige valg i hverdagen på Miljøstyrelsens hjemmeside: http://www.mst.dk/Borger/Temaer/.

Du kan få svar på spørgsmål indenfor Miljøministeriets faglige område ved at kontakte Miljøministeriets Informationscenter: http://www.mim.dk/Ministeriet/Kontakt/Informationscenter/

EU's kandidatliste

17. august 2010
I forbindelse med EU's kemikalielovgivningen anses visse stoffer som særligt problematiske. De står på den såkaldte kandidatliste.

Kandidatlisten, eller SVHC-stoffer (Substances of Very High Concern) som det hedder i EU, indeholder stoffer, der har en dokumenteret negativ virkning på menneskers sundhed eller miljøet. Når stofferne optages på denne liste, stilles der en række krav til producenter og leverandører.

Forbrugere har ifølge den Europæiske kemikalielovgivning REACH, krav på at få oplyst om et produkt indeholder ét eller flere af disse stoffer inden for 45 kalenderdage. Forbrugeren kan både henvende sig i butikken eller direkte til leverandør eller producent.

Læs mere om kandidatlisten på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Handlinger tilknyttet webside
Faresætninger erstatter risikosætninger

faresymbolportlet.jpg

Vi bruger i en periode både de nye faresætninger (H-sætninger) og de gamle risiko- sætninger (R-sætninger) i Kemiinfo.