Siden bliver ikke længere opdateret

Informationscenter for Miljø & Sundhed er lukket, og siderne på denne hjemmeside er senest opdateret i november 2013. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses under overskriften. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Du kan altid læse gode råd til sunde og miljøvenlige valg i hverdagen på Miljøstyrelsens hjemmeside: http://www.mst.dk/Borger/Temaer/.

Du kan få svar på spørgsmål indenfor Miljøministeriets faglige område ved at kontakte Miljøministeriets Informationscenter: http://www.mim.dk/Ministeriet/Kontakt/Informationscenter/

ECHA registreringsdatabase

24. august 2011
EU's arbejde med indsamling af data på kemikalier, har indtil videre bl.a. resulteret i den stor database med viden om mange kemiske stoffer

ECHA er EU's Kemikalie agentur. Det er agenturets opgave, at sikre at kemikalier anvendes på sikker vis.

I forbindelse med REACH, skal producenterne over en årrække indsende data om de stoffer, de anvender. Disse data er samlet i en database og her kan man bl.a. finde data omkring stoffernes miljøfare og evt. effekter på mennesker.

Vi anvender de data, der er, når vi har stoffer, der er opført på Miljøstyrelsens vejledende liste til selvklassificering af farlige stoffer. Data fra ECHA kan enten være med til at be- eller afkræfte en foreslået klassificering.

Udover data sender producenterne også forslag til klassificering af stoffer. Disse forslag anvender vi også i vores vurdering.

Handlinger tilknyttet webside
Faresætninger erstatter risikosætninger

faresymbolportlet.jpg

Vi bruger i en periode både de nye faresætninger (H-sætninger) og de gamle risiko- sætninger (R-sætninger) i Kemiinfo.