Siden bliver ikke længere opdateret

Informationscenter for Miljø & Sundhed er lukket, og siderne på denne hjemmeside er senest opdateret i november 2013. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses under overskriften. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Du kan altid læse gode råd til sunde og miljøvenlige valg i hverdagen på Miljøstyrelsens hjemmeside: http://www.mst.dk/Borger/Temaer/.

Du kan få svar på spørgsmål indenfor Miljøministeriets faglige område ved at kontakte Miljøministeriets Informationscenter: http://www.mim.dk/Ministeriet/Kontakt/Informationscenter/

P-chloro-m-cresol

10. maj 2011
P-chloro-m-cresol er et konserveringsmiddel, der bl.a. bruges i kosmetik. Det er mistænkt for at være hormonforstyrrende, og det er skadeligt for vandmiljøet. Derudover kan det give allergi

Cas nr.

59-50-7

Vi vurderer at stoffet har følgende effekt

AllergifremkaldendeHormonforstyrrendeMiljøbelastendeCMR-effekt
copy_of_kryds.jpg copy_of_kryds.jpg copy_of_kryds.jpg

Læs om, hvilken viden der kan danne grundlag for de forskellige vurderinger.

Klassificeringer og lister

Ord, som er understreget med prikker, bliver forklaret, når du holder musen hen over

Kilde

Fundet:

EU's liste over harmoniseret klassificering

R43, R50

Miljøstyrelsens selvklassificeringsliste

-

Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer

-

Miljøstyrelsens effektliste

-

EU's kandidatliste

-

EU's prioriteringsliste over mulige hormonforstyrrende stoffer

EU kat. 2

EU’s videnskabelige komitéer

-

International Agency for Research in Cancer (IARC)

-

Det Norske klima- og forurensningsdirektoratets prioritetsliste

-

REACH SIN*List1.1

-

Videncenter for Allergi

-

Begrænsninger

P-chloro-m-cresol må ifølge kosmetikbekendtgørelsen ikke anvendes i produkter, der er bestemt til at komme i berøring med slimhinderne.

Handlinger tilknyttet webside