Siden bliver ikke længere opdateret

Informationscenter for Miljø & Sundhed er lukket, og siderne på denne hjemmeside er senest opdateret i november 2013. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses under overskriften. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Du kan altid læse gode råd til sunde og miljøvenlige valg i hverdagen på Miljøstyrelsens hjemmeside: http://www.mst.dk/Borger/Temaer/.

Du kan få svar på spørgsmål indenfor Miljøministeriets faglige område ved at kontakte Miljøministeriets Informationscenter: http://www.mim.dk/Ministeriet/Kontakt/Informationscenter/

Nonylphenol

24. august 2011
Nonylphenol kan skade barnet under graviditeten og forplantningsevnen. Stoffet er samtidig mistænkt for at kunne give allergi. Derudover er stoffet giftigt for organismer, der lever i vand.

Klassificeringer og lister

 

Kilde

Fundet:

EU's liste over harmoniseret klassificering

R51, R53, R62, R63

Miljøstyrelsens selvklassificeringsliste

R43

Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer

Står opført på listen.

Miljøstyrelsens effektliste

Står opført på listen.

EU's kandidatliste

-

EU's prioriteringsliste over mulige hormonforstyrrende stoffer

EU kat. 1

EU’s videnskabelige komitéer

-

International Agency for Research in Cancer (IARC)

-

Det Norske klima- og forurensningsdirektoratets prioritetsliste

-

REACH SIN*List2.0

Står opført på listen på grund af stoffets hormonforstyrrende -og reproduktionsskadelige effekt, samt dets persistens.

Videncenter for Allergi

-

ECHA registreringsdatabase

-

Canadian Domestic Substance List

-

EU's arbejde med at definere PBT-stoffer peger på, at det hverken er bioakkumulerbart eller persistent.

Handlinger tilknyttet webside