Siden bliver ikke længere opdateret

Informationscenter for Miljø & Sundhed er lukket, og siderne på denne hjemmeside er senest opdateret i november 2013. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses under overskriften. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Du kan altid læse gode råd til sunde og miljøvenlige valg i hverdagen på Miljøstyrelsens hjemmeside: http://www.mst.dk/Borger/Temaer/.

Du kan få svar på spørgsmål indenfor Miljøministeriets faglige område ved at kontakte Miljøministeriets Informationscenter: http://www.mim.dk/Ministeriet/Kontakt/Informationscenter/

Methyliso-thiazolinone (del af Kathon)

02. maj 2012
Konserveringsmiddel som kan give allergi. Forkortes MI eller MIT

Cas nr.

2682-20-4

Alternative stavemåder

MI, MIT 2-Methyl-2H-isothiazol-3-one, 2-methyl-4-isothiazolin-3-one

Vi vurderer at stoffet har følgende effekt

AllergifremkaldendeHormonforstyrrendeMiljøbelastendeCMR-effekt
copy_of_kryds.jpg

Læs om, hvilken viden der kan danne grundlag for de forskellige vurderinger.

Hvad er det for et stof?

Stoffet er en isothiazolinon og bruges som konserveringsmiddel.

Hvad er problemet?

MI kan give allergi. Videncenter for Allergi fortæller, at det kan ske selv ved de koncentrationer, der er tilladt ifølge loven.

Hvor støder du på det?

Stoffet kan findes i produkter til personlig pleje alene eller i kombination med stoffet methylchloroisothiazolinone (MCI). Når de to stoffer findes i forholdet MCI:MI 3:1 kaldes de til sammen Kathon. Kathon fremkalder også allergi.

MI bruges også til at konservere maling og andre produkter. Du kan blive udsat for stoffet ved direkte kontakt med maling, men også via afdampning efter malingen er påført.

Hvad siger loven?

Findes MI i produkter til personlig pleje, skal det stå i indholdsdeklarationen med stofnavnet methylisothiazolinone. Men vi har oplevet, at også ordet Kathon har optrådt, så det er en god idé også at kigge efter det navn i indholdsdeklarationen.

Ifølge kosmetikdirektivet må MI findes i kosmetik i koncentrationer op til 0,01 procent. Men findes det som 3:1 (MCI:MI)-blanding i kosmetik må det maksimalt være i koncentrationer op til 0,0015 procent for blandingen. En vurdering fra EU's videnskabelige komite SCCS fra 2009 siger, at blandingen kun bør bruges i produkter, der vaskes af. Men det er ikke nævnt i direktivet.

På maling behøver MI ikke at stå nævnt som indholdsstof, da stoffet ikke er klassificeret i EU. Men findes det som Kathon, som er klassificeret med R43, skal det i nogle tilfælde stå på produktet.

Klassificeringer og lister

Ord, som er understreget med prikker, bliver forklaret, når du holder musen hen over

Vi har søgt efter stoffet i
følgende lister og databaser

Her kan du se, hvilke problematiske
effekter stoffet sættes i forbindelse med

EU's liste over harmoniseret klassificering

-

Miljøstyrelsens selvklassificeringsliste

R43

Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer

-

EU's kandidatliste

-

EU's prioriteringsliste over mulige hormonforstyrrende stoffer

-

EU’s videnskabelige komitéer

SCCS 2009 (MCI:MI i forholdet 3:1 er ok i 0,0015 procent i rinse-off produkter)

SCCNFP 2004 (0,01 procent MI er sikkert)

International Agency for Research in Cancer (IARC)

-

Det Norske klima- og forurensningsdirektoratets prioritetsliste

-

REACH SIN*List2.0

-

Videncenter for Allergi

Videncenter for Allergi har stoffet stående som allergifremkaldende på deres hjemmeside

ECHA registreringsdatabase

-

EUs liste over PBT stoffer

-

Kan du bruge mærkerne?

Du kan gå efter kosmetik, der er mærket, med Den blå krans fra Astma-Allergi Danmark. Her må stoffet ikke være i.

I plejeprodukter mærket med det nordiske miljømærke Svanen må Kathon (altså blandingen af MCI og MI) ikke findes. Men MCI og MI hver for sig er ikke inkluderet direkte i kriterierne for mærket. Det betyder, at stofferne i princippet kan være i produkterne. Miljømærkning Danmark, som administerer mærket i Danmark, oplyser, at de to stoffer sandsynligvis i praksis ikke vil være der. Men en egentlig garanti har vi ikke.

Hvad kan du selv gøre?

Du kan læse vores Råd om maling og lak, Råd om personlig pleje og Personlig pleje med mærker.

Her på Kemiinfo kan du også læse om Konserveringsstoffer i kosmetik og fødevarer, Allergi og se vores vurdering af Kathon og MCI.

Du kan få mere viden

Handlinger tilknyttet webside