Siden bliver ikke længere opdateret

Informationscenter for Miljø & Sundhed er lukket, og siderne på denne hjemmeside er senest opdateret i november 2013. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses under overskriften. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Du kan altid læse gode råd til sunde og miljøvenlige valg i hverdagen på Miljøstyrelsens hjemmeside: http://www.mst.dk/Borger/Temaer/.

Du kan få svar på spørgsmål indenfor Miljøministeriets faglige område ved at kontakte Miljøministeriets Informationscenter: http://www.mim.dk/Ministeriet/Kontakt/Informationscenter/

Limonene

14. marts 2012
Stoffet er et af de 26 deklarationspligtige parfumestoffer. Det kan give allergi og belaste vandmijøet

Cas nr.

138-86-3 / 5989-27-5 /5989-54-8

Alternative stavemåder

dl-limonene, d-limonene, l-limonene, diterpene, citrusterpene

Vi vurderer at stoffet har følgende effekt

AllergifremkaldendeHormonforstyrrendeMiljøbelastendeCMR-effekt
X.jpg

X.jpg

Læs om, hvilken viden der kan danne grundlag for de forskellige vurderinger.

Hvad er det for et stof?

Stoffet er en cyklisk terpen. Det findes naturligt i nogle planter og frugter f.eks. citrus.

Hvad er problemet?

Limonene kan give allergi ved hudkontakt og belaster desuden vandmiljøet. Stoffet er et parfumestof. Parfumestoffer mistænkes også for at give allergi ved udsættelse gennem luften.

Hvor støder du på det?

Limonene anvendes til at få produkter til at dufte. Det kan både findes i kosmetik- og plejeprodukter, rengøringsmidler og sandsynligvis også i andre produkttyper, hvor producenten ønsker en særlig duft. Det findes også naturligt i æteriske olier.

Hvad siger loven?

Stoffet er et af de 26 deklarationspligtige parfumestoffer. Ifølge kosmetikbekendtgørelsen skal stoffet angives i deklarationen med navns nævnelse, da det ofte er årsag til allergi.

Klassificeringer og lister

Ord, som er understreget med prikker, bliver forklaret, når du holder musen hen over.

Vi har søgt efter stoffet i
følgende lister og databaser

Her kan du se, hvilke problematiske
effekter stoffet sættes i forbindelse med

EU's liste over harmoniseret klassificering

H317, H400, H410

Miljøstyrelsens selvklassificeringsliste

-

Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer

Parfume er optaget på listen

EU's kandidatliste

-

EU's prioriteringsliste over mulige hormonforstyrrende stoffer

-

EU’s videnskabelige komitéer

SCCS har i 2012, vurderet stoffet som allergifremkaldende, da forsøg på mennesker har vist at stoffet kan give allergi (gælder for stoffet med cas. nr 138-86-3) (tilføjet oktober 2012).

International Agency for Research in Cancer (IARC)

-

Det Norske klima- og forurensningsdirektoratets prioritetsliste

-

REACH SIN*List2.0

-

Videncenter for Allergi

Optræder på deres hjemmeside som et af de 26 deklarationspligtige parfumestoffer

ECHA registreringsdatabase

-

EUs liste over PBT stoffer

-

Kan du bruge mærkerne?

Det er ikke tilladt at anvende stoffet i kosmetik- og plejeprodukter med Astma-Allergi Danmarks mærke.

For svanemærkede produkter, må de 26 deklarationspligtige parfumestoffer (samt øvrige parfumestoffer, der er klassificeret som sensibiliserende) max forekomme i koncentrationer op til 100 ppm (0,01%) i produkter, der renses af og i 10 ppm (0,001%) i produkter, der bliver på huden – dvs i koncentrationer, der ligger under grænsen for, hvornår stofferne skal deklareres på produktet.

Du kan få mere viden

Handlinger tilknyttet webside