Siden bliver ikke længere opdateret

Informationscenter for Miljø & Sundhed er lukket, og siderne på denne hjemmeside er senest opdateret i november 2013. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses under overskriften. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Du kan altid læse gode råd til sunde og miljøvenlige valg i hverdagen på Miljøstyrelsens hjemmeside: http://www.mst.dk/Borger/Temaer/.

Du kan få svar på spørgsmål indenfor Miljøministeriets faglige område ved at kontakte Miljøministeriets Informationscenter: http://www.mim.dk/Ministeriet/Kontakt/Informationscenter/

CMR-stoffer

07. september 2010
Nogle stoffer kan give kræft, være mutagene eller skade forplantningsevnen

Hvad er CMR-stoffer?

Stoffer, der kan give kræft, påvirke vores arveanlæg, skade forplantningsevnen eller barnet under graviditet, kaldes med fællesbetegnelse for CMR-stoffer.

Kræftfremkaldende stoffer

Når et stof er kræftfremkaldende påvirker det cellerne, så de begynder at dele sig uhæmmet. For nogle af disse stoffer kan man ikke sætte en nedre grænse for, hvor meget af stoffet, der skal til for at udvikle kræft. For andre stoffer med kræftfremkaldende effekt, kan man derimod godt sætte en grænse. Det gælder de kræftfremkaldende stoffer, som ikke skader arveanlæggene i cellerne.

Mutagene stoffer

Celler muterer - forandrer sig - hele tiden. Mutagene stoffer påvirker cellerne, så der sker et øget antal mutationer i arvemassen. Disse forandringer kan resultere i kræft.

Reproduktionstoksiske stoffer

Nogle stoffer kan forringe vores evne til at få børn eller gøre skade på det ufødte barn. Disse stoffer kaldes reproduktionstoksiske. Der kan være flere måder, hvorpå stofferne f.eks. forringer vores evne til at få børn. De kan påvirke sædkvaliteten eller måske øge risikoen for abort.

Er de et problem?

CMR-stoffer kan have en problematisk langtidseffekt på vores kroppe. Stofferne bliver kategoriseret fra 1-3, afhængig af hvor sikker den viden man har om stoffet er. Kategori 1 stoffer har tilstrækkelig dokumentation for, at der er en sammenhæng mellem påvirkning af stoffet og en effekt. Kategori 2 stoffer har tilstrækkelig dokumentation til at formode en sammenhæng. Mens kategori 3 stoffer har dokumentation, der giver anledning til bekymring.

Se også

Handlinger tilknyttet webside