Siden bliver ikke længere opdateret

Informationscenter for Miljø & Sundhed er lukket, og siderne på denne hjemmeside er senest opdateret i november 2013. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses under overskriften. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Du kan altid læse gode råd til sunde og miljøvenlige valg i hverdagen på Miljøstyrelsens hjemmeside: http://www.mst.dk/Borger/Temaer/.

Du kan få svar på spørgsmål indenfor Miljøministeriets faglige område ved at kontakte Miljøministeriets Informationscenter: http://www.mim.dk/Ministeriet/Kontakt/Informationscenter/

Miljøbelastende stoffer

07. februar 2011
Miljøet kan påvirkes af stoffer vi anvender i vores dagligdag

En lang række produkter, som forbrugerne køber, indeholder miljøbelastende stoffer. Særligt når du bruger produkter, som kan komme ud via vasken eller andre afløb i huset, kan stofferne belaste miljøet. Kosmetik- og plejeprodukter, tekstiler samt vaske- og rengøringsmidler er gode eksempler. Men også produkter som du anvender i haven eller udenfor, f.eks. imprægneringsmidler, vil ved brug kunne spredes i naturen og påvirke den.

Hvad er miljøbelastende stoffer?

Både naturlige og syntetisk fremstillede stoffer kan påvirke miljøet på flere måder. Enten fordi de er giftige, ikke nedbrydes så let (persistente) og/eller kan ophobes i planter og dyr.

Giftighed

Organismer som dafnier, alger og fisk har det ikke altid lige godt med de giftige stoffer. Påvirkes organismer i vandmiljøet kan det have betydning for hele økosystemet.

Nedbrydelighed

Levende organismer kan nedbryde (dvs. ændre strukturen) af kemiske stoffer. På den måde forsvinder mange af de stoffer, som vi sender ud i naturen. Hvor godt stoffer nedbrydes afhænger dog bl.a. af, hvad det er for et kemikalie, men også af de forhold der er i naturen. Eksempelvis om der er ilt til stede eller ej, eller om der er tale om havvand eller ferskvand. Typisk er det de stoffer, som nedbrydes langsomt, hvor der er størst risiko for, at de påvirker omgivelserne.

Ophobning

En effekt, som kan være problematisk i miljøet, er, hvis stofferne hobes op. Bioopkoncentrering kaldes effekten. Når det sker, bliver indholdet af et stof med tiden større i planter eller i dyr. Og når større dyr spiser mange mindre dyr, kan et stof hobe sig op gennem fødekæden. Dette kaldes biomagnificering, fordi koncentrationen af stoffet i de store dyr kan ende med at være mange gange større end i den mad, de spiser.

Man kan vurdere et stofs potentiale for at ophobe sig ved at måle indholdet i en vandlevende organisme og sammenligne med det vand, som den opholder sig i. Jo større koncentration i organismen, jo større potentiale for ophobning. Andre forhold gør sig dog også gældende, når man vil finde ud af, i hvor høj grad et stof bioakkumuleres. Nemlig om stoffet nedbrydes, og om det rent faktisk er tilgængeligt i vandmiljøet.

PBT-stoffer

Nogle stoffer er særligt problematiske for miljøet og kaldes PBT-stoffer. De kan brede sig over store områder, da de ikke bliver nedbrudt undervejs på deres rejse. Derfor møder man dem over hele jorden. Og man støder især på dem i de dyr, der befinder sig øverst i fødekæden, f.eks. isbjørne og store rovfisk. Også i mennesker.

EU's kemikalielovgivning, REACH, stiller særligt restriktive krav til disse stoffer. Anvendelsen kræver godkendelse, og hvis der findes alternativer skal disse anvendes.

Se også

Handlinger tilknyttet webside
Arkiveret under