Siden bliver ikke længere opdateret

Informationscenter for Miljø & Sundhed er lukket, og siderne på denne hjemmeside er senest opdateret i november 2013. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses under overskriften. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Du kan altid læse gode råd til sunde og miljøvenlige valg i hverdagen på Miljøstyrelsens hjemmeside: http://www.mst.dk/Borger/Temaer/.

Du kan få svar på spørgsmål indenfor Miljøministeriets faglige område ved at kontakte Miljøministeriets Informationscenter: http://www.mim.dk/Ministeriet/Kontakt/Informationscenter/

Vejsaltning

01. december 2012
Når fortovet er glat, kan du vælge svanemærket vejsalt (tømidler)
Vejsaltning

Fokus på isbekæmpelse

Sne, sjap og glatte fliser hører vinteren til. Vejsalt (tømidler) kan gøre fortove og haveindgange mindre usikre at færdes på, efter du har ryddet sne. Stofferne kan bidrage til fjernelsen af is og mindske dannelsen af ny is.

Det er dog ikke kun is og sne, der påvirkes af saltningen. Det gør miljøet også. Nogle af midlerne er dog mere miljøvenlige end andre.

Når du køber vejsalt (tømidler), kan du:

  • købe et svanemærket tømiddel (Eksempelvis IsFri eller Ice & Dust Away).

  • læse nedenstående fakta om de forskellige typer salt/tømidler på markedet.

Formiater

Natriumformiat og kaliumformiat er salte af myresyre, som sælges på henholdsvis flydende og fast form. De anses begge for at være miljøvenlige. Enkelte planteskoler og byggemarkeder samt netbutikker sælger produktserien IsFri, som er et svanemærket tømiddel baseret på de to kemiske forbindelser. Viaform er ligeledes baseret på de to formiat-salte, men sælges kun en gros.

Acetater

Calcium-magnesium-acetat (CMA) er et andet af de tømidler, som anses for at belaste miljøet mimimalt. Hvedekorn er hovedingrediensen i stoffet. Gennem en gæringsproces omdannes kornets stivelse til eddikesyre, som herefter neutraliseres med dolomitkalk. Slutresultatet bliver CMA, som benyttes på samme måde som vejsalt. Svanemærket CMA forhandles under salgsnavnet Ice & Dust Away. Se en liste over forhandlere af vejsaltet/tømidlet her. Også produktet Ice­-Away er svanemærket og produceret af CMA.

Kaliumacetat og natriumacetat er salte af eddikesyre. Det førstnævnte sælges flydende, mens det sidstnævnte markedsføres som et tørstof. Begge er miljøvenlige alternativer til almindelig natriumklorid.

Natriumklorid

Det mest benyttede tømiddel er natriumklorid, som da heller ikke er andet end almindeligt køkkensalt. Selvom natriumklorid ikke er den store miljøsynder i køkkenet, kan store mængder dog belaste miljøet.

Træer og buske har ikke godt af for meget klorid, fordi det påvirker deres evne til at optage næringsstoffer. Saltet kan være problematisk for jordbunden og belaste grund- og overfladevand. De mindste af de vilde dyr og fugle har heller ikke godt af saltet.

Natrumklorid kan også føre til rust på biler, broer og huse nær veje. Derudover kan det medføre frostskader på beton.

Kalciumklorid

Et alternativ til natriumklorid er kalciumklorid. Saltet har mange af de samme negative egenskaber for miljøet som natriumklorid, men det er mere skånsomt overfor planter. Kalciumklorid lukker nemlig ikke porerne i jorden ligeså effektivt. Som vejsalt/tømiddel er det hip som hap, hvilket af de to salte du benytter, men kalciumklorid er typisk dyrere end natriumklorid.

Urea

Man kan bruge urea som tømiddel. Urea er et koncentreret gødningsprodukt, der består af 46 procent kvælstof. Urea omdannes til ammoniak og sidenhen til kvælstof, som i vandmiljøet kan medvirke til iltsvind. Derfor er midlet ikke særligt miljøvenligt.

Grus

Et lidt mere besværligt produkt er grus, der ikke som sådan er et tømiddel. Grus gør, at man bedre kan stå fast, da det giver en øget friktion, men det kan ikke bruges præventivt.

Problemet med grus er, at man skal gruse ofte. Det transporteres nemlig nemmere væk fra vejene end vejsaltet. Til fortovet derhjemme eller ude foran butikken kan grus iblandet en smule salt ofte være tilstrækkeligt til at holde isen fra døren.

Sand og grus kan ikke svanemærkes. Det skyldes, at udvinding af grus belaster miljøet, og at grus på fortove og veje kan afgive partikler til luften, som kan påvirke luftvejene hos mennesker.

Miljømærket vejsalt/tømiddel

For at opnå det officielle nordiske miljømærke Svanen, skal tømidlet leve op til en række krav om miljø og sundhed. For eksempel skal midlerne let kunne nedbrydes biologisk, og de må ikke være baseret på klorholdige salte. Desuden må indholdet af kvælstof og fosfor ikke være for højt, så man undgår overdosering af næringsstoffer.

Handlinger tilknyttet webside
Arkiveret under