Siden bliver ikke længere opdateret

Informationscenter for Miljø & Sundhed er lukket, og siderne på denne hjemmeside er senest opdateret i november 2013. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses under overskriften. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Du kan altid læse gode råd til sunde og miljøvenlige valg i hverdagen på Miljøstyrelsens hjemmeside: http://www.mst.dk/Borger/Temaer/.

Du kan få svar på spørgsmål indenfor Miljøministeriets faglige område ved at kontakte Miljøministeriets Informationscenter: http://www.mim.dk/Ministeriet/Kontakt/Informationscenter/

Navigation kidhd
 

Stearinlys (laboratorietest)

01. marts 2008
Bloklys soder mindre end stagelys. Men alle de testede produkter lever op til kravene i ny frivillig EU-standard, viser denne test.

TESTEN ER MERE END TO ÅR GAMMEL - INDHOLDET ER DERFOR FORÆLDET

Denne test er mere end to år gammel og er derfor forældet. Testen kan indeholde produkter, der ikke længere er på markedet. Sammensætningen af produkterne kan også være ændret. Desuden kan ny viden om kemikalier have ændret vurderingen af et eller flere stoffer. Derfor skal de anbefalinger og gode råd, der er beskrevet i denne test, tages med forbehold.

Levende lys er indbegrebet af hygge, og vi brænder da også ca. 17.500 tons lys om året i Danmark. Men de lysende kerter, bloklys, fyrfadlys og hvad de ellers hedder, kan også belaste indeklimaet. Blandt andet med sod, der består af kulstof og uforbrændte eller delvist omsatte organiske forbindelser (PAH'er), hvoraf nogle kan være kræftfremkaldende.

Tallet 17.500 tons lys kommer fra en rapport fra Miljøstyrelsen fra 2002: Indholdsstoffer i levende lys, der sælges i detailhandlen, Kortlægning nr. 6, 2002.

Sodpartikler kan ofte ikke ses med det blotte øje. Men hvide overflader bliver sorte, hvis der er meget sod i luften. Nogle sodpartikler er ultrafine, mens andre er lidt større. De ultrafine partikler har en størrelse på 0,01-0,2 mikrometer i diameter. De større partikler kan være op til 3 mikrometer i diameter. Det er især de ultrafine partikler, der pga. deres lille volumen kan trænge dybt ned i vores lunger og muligvis videre ud i blodkarrene.

I forbindelse med fastsættelsen af kriterier for Svanemærkede lys har Miljømærkning Danmark udarbejdet et baggrundsdokument, med informationer omkring, produktion, materialer, samt lys sundheds- og miljøpåvirkning. Du kan læse rapporten her.

Mangler viden om sundhed

Eksperterne ved stadig ikke nok om, hvordan sod og andre partikler i indeklimaet påvirker sundheden. Men en undersøgelse fra Statens Byggeforskningsinstitut viser, at levende lys er kilde til de højeste koncentrationer af ultrafine partikler indendørs. Selvom eksperterne i dag ved mest om, hvordan de ultrafine partikler påvirker sundheden i udendørsluften (fra fx trafikken), tyder meget på, at partiklerne også indendørs kan påvirke sundheden.

Læs rapporten fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) fra 2003 om bl.a. ultrafine partikler fra stearinlys. Miljøstyrelsen har udarbejdet en status på indeklimaområdet i 2006.

Derfor er der god grund til at minimere sodpartikler i indendørsluften, fx ved at lufte ud, gøre hyppigt rent og begrænse kilderne til sodpartikler. Sidstnævnte kan man bl.a. gøre ved at vælge lys der soder mindst muligt og brænde levende lys med omtanke.

Kun bly er forbudt

Når man køber levende lys, fremgår det ikke af emballagen, hvor meget de soder. Man kan heller ikke se, hvilke typer af enkeltstoffer de afgiver. Det er nemlig hverken et krav eller kutyme, at producenterne giver den oplysning.

Derfor kan det være svært for forbrugerne at vælge de varianter, der soder mindst. Med undtagelse af et generelt forbud mod bly er der nemlig heller ingen lovregler for, hvad lys må indeholde og afgive af sodpartikler.

Ny standard stiller krav

Tidligere var der ingen standardiseret metode til at måle, hvor meget lys soder. Derfor var det svært at sammenligne forskellige mærker med hensyn til sodning. Men det er der nu ændret på. Siden november 2007 har lysproducenter kunnet teste i henhold til en ny EU-standard EN 15426.

Standarden er frivillig. Der er altså ikke noget krav til producenterne om, at deres lys skal leve op til den. Informationscenter for Miljø & Sundhed har i denne test valgt at undersøge, om en række lys på det danske markedet lever op til den nye standard, når det drejer sig om maksimumskrav til sodning.

Den nye standard stiller krav om et gennemsnitligt sodindeks på maks. 1,0 per time. Det er samme værdi, som lys mærket med det nordiske miljømærke Svanen skal overholde.

I december 2006 testede vi sodning fra hvide lys. Testen viste dengang, at fyrfadslys næsten ikke soder, mens stagelys soder middel til kraftigt. Da standarden som nævnt ikke var vedtaget på daværende tidspunkt, var målemetoden dengang på nogle punkter lidt anderledes. Derfor kan testresultaterne fra 2006 ikke umiddelbart sammenlignes med den aktuelle test af sorte lys.

Sådan har vi gjort

Sorte lys er blevet populære, men har også i folkemunde ry for at sode mere end de hvide. Vi har i denne test valgt at undersøge om de sorte varianter kan overholde den nye standard. Fem sorte bloklys og fem sorte stagelys blev i december 2007 indkøbt i supermarkeder og såkaldte ti'er butikker i Københavnsområdet. Lysene er indkøbt i butikskæder, der dækker store dele af landet, men testen er ikke markedsdækkende.

Standarden der blev fulgt ved testning af lysene er EN 15426:2007 "Candles - Specification for sooting behaviour"

Der er tale om såkaldte stearinlys fremstillet af forskellige materialer som fx paraffin, voks og stearin. I nogle tilfælde er materialetypen ikke angivet på emballagen. Derfor kan testen her ikke bruges til at vurdere, om lys af fx stearin eller paraffin soder mindst.

Lysene er sendt til et akkrediteret, tysk laboratorium, som har testet dem for sodning efter den nævnte EU-standard. Det sker ved at lade lysene brænde under en glasplade, der løbende kvantificeres for lys-intensitet opgivet i enheden lux. Det vil sige, at standarden måler, hvor meget gennemtrængning af lys bliver dæmpet som følge af sodning. Resultatet opgives i et såkaldt sodindeks, der ifølge standarden gennemsnitligt højst må være 1,0 per time, mens de enkelte målinger maksimalt må være på 2,0 per time.

Vi har denne gang udelukkende testet for sodning. Derfor viser testen fx ikke, hvilke enkeltstoffer lysene indeholder og afgiver. Sodning er imidlertid en god indikator for sundhedsbelastningen fra lys generelt, og derfor stiller miljømærket Svanen som nævnt også krav hertil.

Kriterierne for Svanemærkede lys kan læses på Miljømærkning Danmarks hjemmeside.

Det viser testen

Resultaterne viser, at sodningen fra alle 10 testede lys ligger under EU-standarden. Det produkt, som soder mest, har et middel sodningsindeks på 0,53 per time. Det vil sige næsten halvdelen af , hvad standarden tillader. For det mindst sodende lys lyder værdien på 0,02 per time, hvilket kun er to procent af den frivillige grænseværdi.

Dermed lever alle de sorte lys op til sodkravene i de nye svanemærkekriterier. Dog skal man huske, at miljømærket udover krav om sodning stiller en række andre krav, som denne test ikke omfatter. Fx krav til en række specifikke miljø- og sundhedsproblematiske indholdsstoffer.

Testen afslører også, at bloklys soder betydeligt mindre end stagelys. Det hænger formentlig sammen med, at stagelysene brænder hurtigst. Står valget mellem stagelys og bloklys tyder det derfor på, at man med fordel kan vælge blokvarianterne.

Du kan se lysene i karusellen øverst på siden. Her kan du klikke på poduktbilledet for at få yderligere oplysninger om det konkrete produkt. Du kan også se en samlet oversigt over alle de testede lys her.

Hvad siger producenterne?

Vi forelægger altid testresultater for de pågældende producenter gennem en høring. Vi har i denne test ikke modtaget kritiske kommentarer til den anvendte testmetode eller testens resultater. Du kan læse producenternes høringssvar og vores kommentarer her.

Det kræver Svanen

Det er som nævnt for kort tid siden blevet muligt at mærke lys med det officielle nordiske miljømærke Svanen. Ud over at mærket, på linje med den nye standard, kræver et gennemsnitligt sodindeks på højst 1,0 per time, stilles også en række andre krav.

For at lyset kan svanemærkes, kræves det blandt andet, at mindst 90 procent af lyset består af fornybare materialer som fx stearin, der kommer fra dyr og planter, og at de vegetabilske materialer stammer fra bæredygtig skovbrug. Desuden må lys og væger ikke indeholde mere end 0,01 vægtprocent af stoffer, der er klassificerede som fx kræftfremkaldende, giftig for vandlevende organismer eller som kan give overfølsomhed ved indånding. Hertil kommer krav til azofarvestoffer og opløsningsmidler samt forbud mod tungmetaller og parfumestoffer.

Desværre er der endnu ingen svanemærkede lys på det danske marked. Men så snart de kommer på hylderne, kan der således være god grund til at gå efter dem, hvis man som forbruger gerne vil tage hensyn til miljø og sundhed.

Det kan du gøre

Vi giver følgende råd om køb og afbrænding af levende lys:

 • Vælg svanemærkede lys, når de kommer på butikshylderne. Så er du sikker på, at de er blandt de mindst miljøbelastende, og at der er stillet krav til indholdet af problematiske stoffer
 • Vælg bloklys frem for stagelys. Testen tyder nemlig på at de soder mindst
 • Undgå gelelys og duftlys
 • Vær opmærksom på, at lys med sølv- og guldglimmer, påtryk og applikationer kan afgive flere partikler og sode mere end almindelige lys
 • Brænd få lys af ad gangen. Flere lys giver flere partikler
 • Undgå at stille lyset i træk
 • Sluk lyset, hvis det soder
 • Stil tændte lys på et brandsikkert underlag, hvor børn ikke kan nå dem
 • Sørg for kort væge, så soder de mindre
 • Skær løbende kanterne til på bloklysene. En flamme der brænder nede i et hul kan give mere sod
 • Lad ikke lyset brænde uden opsyn
 • Sluk lyset med en "lyseslukker" i stedet for at puste dem ud. Så begrænser du mængden af os
 • Luft grundigt ud efterfølgende
 • sod

Bolsius

Købt hos Føtex, kr. 14,95
 •  

Rustik lys

Købt hos Søstrene Grenes, kr. 2,98
 •  

Korte stagelys

Købt hos Søstrene Grenes, kr. 1,28
 •  

Herstal Bloklys

Købt i Bilka, kr. 21,95
 •  

Bloklys

Købt hos Søstrene Grenes, kr. 7,98
 •  

Windsor Harmony

Købt i Bilka, kr. 24,95 (pakke med 8 stk)
 •  

Windsor, ren stearin

Købt i Føtex, kr. 26,95 (pakke med 8 stk)
 •  

Rustiklys

Købt hos Tiger, kr. 10,- (sælges 4 stk af gangen)
 •  

Windsor bloklys

Købt i Føtex. kr. 15,95
 •  

i.d. bloklys

Købt i Kvickly, kr. 15,95
 •  
Handlinger tilknyttet webside
Arkiveret under , ,