Siden bliver ikke længere opdateret

Informationscenter for Miljø & Sundhed er lukket, og siderne på denne hjemmeside er senest opdateret i november 2013. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses under overskriften. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Du kan altid læse gode råd til sunde og miljøvenlige valg i hverdagen på Miljøstyrelsens hjemmeside: http://www.mst.dk/Borger/Temaer/.

Du kan få svar på spørgsmål indenfor Miljøministeriets faglige område ved at kontakte Miljøministeriets Informationscenter: http://www.mim.dk/Ministeriet/Kontakt/Informationscenter/

Fakta om koldtvands-vaskemiddel

01. december 2011
Du sparer energi, når du vasker i koldt vand. Og det ser ikke ud til, at det kemiske indhold i koldtvands-vaskemidler er mere problematisk end i de traditionelle. Især ikke, hvis du vælger de miljømærkede produkter
Fakta om koldtvands-vaskemiddel

Koldtvandsvaskemidler belaster ikke miljøet mere end almindelige vaskemidler

Koldt vand vasker rent

Vaskemidler til koldt vand minimerer energiforbruget. Tøj, der normalt vaskes ved 30 og 40°C, kan med koldtvandsvaskemidler, vaskes ved 15, 20 og 30°C. Hvorvidt en koldvask ved 30°C kan erstatte en almindelig 60°C-vask, synes der at være uenighed om. Sundhedsstyrelsen mener, at undertøj, linned, håndklæder, viskestykker, karklude og lignende bør vaskes ved 60°C. Dong Energy finder derimod, at en vask med koldtvandsvaskemiddel ved 30°C fjerner lige så mange bakterier som en almindelig vask ved 60°C.

Tag dine forbehold, når du vasker i koldt vand

Hvad enten du vælger at tro mest på Sundhedsstyrelsen eller Dong Energy, bør du skrive dig tre vigtige ting bag øret, når du vasker i koldt vand:

  • Lad være med at reducere vasketid og vandmængde, når du vasker med koldtvandsvaskemidler.

  • Ønsker du ikke husstøvmider i dit sengetøj, skal du vaske det ved mindst 60°C. Mange har allergi overfor husstøvmider. En tørretumbler bliver langt over 60°C, og miderne vil blive dræbt, når du bruger denne energislugende maskine.

  • Har en person i familien lus, fnat, smitsom sygdom med bakterier, virus eller svampe bør tøjet vaskes ved 60°C for at undgå smitte i familien.

  • Desuden skal man, ifølge Sundhedsstyrelsen, vaske ved mindst 80°C, hvis vasketøjet er tilsølet af blod, afføring, diarré, opkast eller urin.

Vandmiljøet belastes det samme

(afsnit er ændret 9. juli 2013)

Grunden til at tøjet bliver rent ved lave temperaturer, er, at koldtvandsvaskemidler indeholder en type enzymer, som er effektive i koldt vand.

Når vaskemidlet har gjort sin pligt, bliver det skyllet ud med spildevandet. I Danmark bliver langt det meste spildevand renset, men selv efter en tur i et rensningsanlæg, vil der være stoffer, som kommer ud i vandmiljøet. Koldtvandsvaskemidler belaster sandsynligivs ikke vandmiljøet mere end andre vaskemidler. Det er nemlig først og fremmest indholdet af enzymer, som er forskellen mellem koldvandsvaskemidler og almindelige vaskemidler. Enzymer er let nedbrydelige i vandmiljøet og er ikke giftige for vandlevende organismer.

Miljømærkede koldtvands-vaskemidler

I butikkerne er der en række koldtvands-vaskemidler med enten det nordiske miljømærke Svanen eller EU’s miljømærke Blomsten. Miljømærkerne skelner ikke mellem, om et vaskemiddel er traditionelt eller til brug i koldt vand. Begge typer skal overholde samme krav for at få licens til at miljømærke deres produkter. Kravene til hvor godt midlerne skal vaske er eksempelvis de samme, og begge typer skal leve op til de samme krav om indhold af miljøbelastende stoffer. I svanemærkede vaskemidler skal enzymerne enten være flydende eller indgå i ikke-støvende granulat. Dette krav er lavet for at sikre arbejdsmiljøet under produktion af vaskemidler, da enzymerne kan give allergi, hvis de indåndes.

Du kan få mere viden

Informationscenter for Miljø & Sundhed har samlet en række råd om vaskemidler, ligesom vi har samlet en række faktuelle oplysninger om de normale varmtvands-vaskemidler.

Handlinger tilknyttet webside