Siden bliver ikke længere opdateret

Informationscenter for Miljø & Sundhed er lukket, og siderne på denne hjemmeside er senest opdateret i november 2013. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses under overskriften. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Du kan altid læse gode råd til sunde og miljøvenlige valg i hverdagen på Miljøstyrelsens hjemmeside: http://www.mst.dk/Borger/Temaer/.

Du kan få svar på spørgsmål indenfor Miljøministeriets faglige område ved at kontakte Miljøministeriets Informationscenter: http://www.mim.dk/Ministeriet/Kontakt/Informationscenter/

Fakta om plast

01. februar 2012
Køkkenet, stuen, haven, badeværelset – plast bruges mange steder. Det er praktisk, men noget plast indeholder stoffer, som er problematisk for miljø og sundhed
Fakta om plast

Smid ikke PVC i skraldespanden

Nogle produkter består udelukkende af plast, mens andre kun indeholder en lille del. Alt efter plasttype og tilsætningsstoffer kan plasten have mange forskellige egenskaber.

02_plast.jpg04_plast.jpgTil venstre kan du se en liste med de plasttyper, som forbrugeren kan støde på i hverdagen (der findes mange flere, så send os en mail, hvis du er stødt på en plasttype, du gerne vil have os til at beskrive).

Meget plast, især emballage, er forsynet med tre pile, der former en trekant med et nummer indeni. Plast kan genanvendes, men kun hvis den er ren, dvs. ikke blandet sammen med andre plasttyper. Trekanten gør det nemmere at sorterer plast, før den genanvendes. I Danmark er der ikke et lovkrav om, at plast skal mærkes med plasttrekanten.

Olie bliver til plast

Kemisk set er plast et meget stort molekyle, som er opbygget af enheder, der gentages mange gange. Et såkaldt polymer. I de fleste tilfælde er råstofferne råolie og gas, som er ikke-fornybare ressourcer. Det kræver forholdsvis meget energi at fremstille plast.

Plast tilsættes kemikalier

Alt efter hvad plasten skal bruges til, kan der være tilsat forskellige kemiske stoffer. Det kan f.eks. være blødgørere, farvestoffer, flammehæmmere og stabilisatorer.

Plasten blødgøres

Mange forbrugerprodukter er lavet af blød plast, f.eks. legetøj og ledninger. Noget plast er blødt i sig selv, andet blødgøres vha. blødgørende kemikalier.

Blød plast af typen PVC er som regel blødgjort med ftalater. En række af ftalaterne er hormonforstyrrende eller mistænkt for at være det. Den største risiko er i forbindelse med direkte kontakt, f.eks. når børn sutter på blød plast, der er lavet af PVC. Men produkter af blød PVC kan også være med til at øge baggrundsbelastningen i f.eks. indeklimaet. Ftalater frigives nemlig hele tiden, men meget langsomt, fra plasten. Der er specielle regler for ftalater i legetøj til børn.

Risiko for brand mindskes med kemi

Plast kan være tilsat flammehæmmere, som mindsker risikoen for, at det bryder i brand. Stofferne kan afdampe fra plasten, og dermed belaste indeklimaet. Visse af flammehæmmerne kan ophobes i miljøet, og nogle er mistænkt for at kunne nedsætte vores evne til at få børn og være årsag til fosterskader og kræft.

Producenterne skal ikke oplyse, hvilke flammehæmmere et produkt indeholder. Så det er stort set en umulig opgave, hvis du bestemmer dig for at undgå produkter med problematiske flammehæmmere.

Halogenerede plasttyper har fordele og ulemper

(tilføjet 16. juli 2013)

Ofte kan det være en fordel at bruge en plast, som brænder dårligt. En måde at sikre plast mod brand er at tilsætte flammehæmmere til plasten. En anden måde er at bruge en plasttype, som ikke brænder særligt godt, og det er netop en af fordelene ved at bruge halogeneret plast. Halogener er bl.a. klor og brom. PVC er klart den mest almindelige halogenerede plasttype, men der findes også andre.

De halogenerede plasttyper bliver problematiske, når det bliver til affald. Hvis det kommer i et affaldsforbrændingsanlæg, kan der blive dannet stoffer, som efterfølgende skal renses væk fra røggassen. Derfor må PVC ikke smides i den almindelige skraldespand, men skal afleveres på f.eks. genbrugspladsen. Reglen gælder kun for PVC, hvilket antageligt skyldes, at PVC er langt mest udbredt.

Noget plast smitter af til mad

Kniv- og gaffelsymbolet er ikke et lovkrav

Også andre stoffer, som tilsættes eller findes i plast, kan langsomt afgives til omgivelserne. Anvendes plasten til fødevarer, kan stofferne vandre fra plasten over i fødevarerne. Derfor er det en god idé, kun at anvende beholdere og anden emballage til det den er beregnet til. Vær opmærksom på, hvad du har af oplysninger, om de produkter du anvender. Hæld f.eks. ikke varm sovs i et gammelt yoghurtbæger – der er beregnet til engangsbrug og til kølig yoghurt. Varm grøntsagsmos i en isterningbakke – den er beregnet til koldt vand og is – er heller ikke en god ide.

Et stof, som kan være problematisk, er bisphenol A (BPA). Polycarbonat- og epoxyplast kan indeholde bisphenol A. Der er regler for, hvor meget BPA der må smitte af fra plasten og over i fødevarerne. EU's fødevareagentur vurderer, at reglerne er tilstrækkelige til at beskytte mennesker imod de mulige risici ved BPA. Andre mener, at man bør udvide større forsigtighed end hvad EU’s krav lægger op til.

Det er en af grundene til, at Fødevarestyrelsen har indført et midlertidigt dansk forbud mod BPA i produkter, som er rettet mod 0-3 årige. Forbuddet omfatter sutteflasker, tudkopper og andre materialer, der er beregnet til kontakt med fødevarer til 0-3 årige. Forbuddet gælder for produkter solgt i Danmark efter den 1. juli 2010.

Børn kan være udsatte

Skumplast kan være lavet af de fleste plasttyper. I starten af 2011 fandt Miljøstyrelsen formamid i gulvpuslespil til børn af EVA-skumplast. Formamid er skadeligt for forplantningsevnen. Miljøstyrelsen vurderede dog, at mængderne af formamid var så små, at produkterne er sikre at lege med.

Genbrug af plast

Noget plast belaster miljøet mere end andet, når det bliver til affald. Det gælder f.eks. flammehæmmet plast og PVC. Meget plast fra private husholdninger kan genanvendes, men kun hvis det holdes adskilt fra det øvrige afffald, dvs. bliver indsamlet separat. Hvis du sørger for at aflevere brugt plast på genbrugsstationen, vil meget af det derfor blive genbrugt.

Du kan også aflevere brugt emballage af plast hos f.eks. Matas og Body Shop, men emballagen skal være købt i de pågældende kæder.

Når plasten kommer i skraldespanden

Plast, som ikke indsamles til genanvendelse, brændes i et forbrændingsanlæg, hvilket bidrager til produktionen af el og varme.

03_plast.jpgSmid ikke PVC i skraldespanden

Plasttypen PVC forurener kraftigt, hvis det afbrændes i et affaldsforbrændingsanlæg. Derfor skal PVC afleveres på genbrugsstationen eller til en anden indsamlingsordning i din kommune. Kravet om indsamling gælder både produkter af ren PVC, f.eks. emballage, gummistøvler og tagrender, og produkter med et indhold af PVC, f.eks. elkabler og møbler.

Du kan få mere viden om plast

Informationscenter for Miljø & sundhed har samlet en række råd om plast. Vi har også samlet gode råd om emballage til fødevarer.

Handlinger tilknyttet webside