Siden bliver ikke længere opdateret

Informationscenter for Miljø & Sundhed er lukket, og siderne på denne hjemmeside er senest opdateret i november 2013. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses under overskriften. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Du kan altid læse gode råd til sunde og miljøvenlige valg i hverdagen på Miljøstyrelsens hjemmeside: http://www.mst.dk/Borger/Temaer/.

Du kan få svar på spørgsmål indenfor Miljøministeriets faglige område ved at kontakte Miljøministeriets Informationscenter: http://www.mim.dk/Ministeriet/Kontakt/Informationscenter/

Fakta om smykker

01. december 2012
Kontakt med huden kan være problematisk. Og smykker øger indholdet af tungmetaller i affaldet

Øreringe, halskæder, armbånd og piercingsmykker kan pynte, men de kan også udgøre en risiko for miljø og sundhed - når du har dem på og skiller dig af med dem. Derfor kan det være en god idé, at være opmærksom på at smykker kan indeholde f.eks. nikkel, bly, kviksølv og cadmium. Disse stoffer kan frigives til huden, ligesom smykker placeret i munden kan frigive stoffer.

Tungmetaller i smykker

Smykker af metal kan indeholde små mængder problematiske tungmetaller. EU stiller specifikke krav til indholdet af bl.a. nikkel, bly, kviksølv og cadmium. Udover denne type krav, skal producenterne sikre, at deres smykker er sikre at anvende.

Nikkel kan give allergi. Bly og kviksølv kan have indflydelse på børns indlæringsevne. Og cadmium kan give nyreskader. Desuden kan kviksølv give fosterskader.

Tungmetaller er belastende for miljøet, så det handler om at mindske udledningen så meget som muligt. Derfor kan du aflevere dine smykker til metalgenbrug, når de skal kaseres.

Miljøstyrelsen har ved flere lejligheder kontrolleret blyindholdet i smykker ved at udtage stikprøver. Hver gang er der fundet for høje koncentrationer. Senest, i 2010, indeholdt 24 ud af 114 smykker ulovligt høje mængder bly.

Cadmium og nikkel kan overføres til mennesker via hudkontakt, mens det primære problem med bly er, når der suttes på smykkerne. Vi har ikke tilstrækkelig med viden til at kunne sige noget om eksponeringen af kviksølv.

Kontaktallergi

Hvis din hud er i kontakt med nikkel i længere tid, er der risiko for, at du udvikler allergi overfor nikkel. Når huden bliver fugtig, frigives der særligt meget nikkel fra smykkerne.

For at undgå at smykker frigiver nikkel, kan de være belagt med et tyndt lag metal, som ikke indeholder så meget nikkel som det indenunder. Med tiden kan denne belægning dog slides af eller krakelere.

Regler for nikkel

EU har fastsat grænseværdier for, hvor meget nikkel smykker må afgive. Hvis smykket er beregnet til at komme ind i huden, f.eks. ørestikker og piercingsmykker, må det på en uge ikke frigive mere end 0,2 mikrogram nikkel pr. kvadratcentimeter. Og hvis det er beregnet til direkte berøring med huden, må det højst frigive 0,5 mikrogram nikkel pr. cm2 pr. uge. Reglerne gælder også for f.eks. ure og briller.

Du kan selv teste nikkel

Hvis du har nikkelallergi, eller gerne vil undgå at få det, kan du gøre det til en vane at teste smykker for nikkel, inden du bruger dem. Du kan købe et nikkel-testsæt på apoteket. Testen viser dig, hvor meget nikkel smykket afgiver. Rødlige farver betyder, at smykket afgiver nikkel i mængder, hvor du risikerer allergi.

Men hvis testen viser, at der ikke er nikkel i smykket, er det ikke en garanti for, at det ikke kan give udslet, hvis du har nikkelallergi. Testen kræver nemlig en vis afgivelse af nikkel, før den er positiv.

Tungmetaller i bijouterismykker

Det kan betale sig at være forsigtig, når du køber bijouterismykker til dig selv og dine børn. Bijouteri er en betegnelse for smykker lavet af blanke, uædle metaller. Miljøstyrelsen har flere gange lavet stikprøvekontroller af indholdet af bly i bijouterismykker og hver gang fundet smykker med ulovlige mængder af stoffet.

Læder- og stofsnore

Nogle smykker bliver holdt sammen af læder- og stofsnore. Miljøstyrelsen fandt i 2008 for høje koncentrationer benzidin i to ud af 62 undersøgte læder- og stofsnore. Benzidin kan, ifølge Miljøstyrelsen, give kræft og stammer fra azofarver. Hos Informationecenter for Miljø & Sundhed har vi ikke foretaget en vurdering af benzidin, så vi kan ikke udelukke, at der kan være andre problematiske effekter ved stoffet, end at det er kræftfremkaldende.

Genbrug kan være problematisk

Kreativiteten hos mange smykkemagere er stor, men det kan alligevel være en god ide at styre uden om de mest opfindsomme. På det seneste er det blevet populært at lave smykker af materialer, der ikke er beregnet til at komme i kontakt med huden. Eksempler på dette er cykelslanger og møtrikker. Cykelslanger kan måske afgive PAH’er, som kan optages gennem huden. Møtrikker kan indeholde nikkel og andre problematiske metaller. Også materialer som f.eks. genbrugte elektroniske komponenter fra printplader bliver brugt i smykker. De er ikke beregnet til at komme i kontakt med huden, og man ved ikke, om der er problematiske stoffer i, som kan afgives.

Du kan få mere viden om smykker

Informationscenter for Miljø & Sundhed har samlet en række råd om smykker, ligesom vi har samlet information om pudsemidler til metal.


Kortlægning og Sundhedsmæssig vurdering af kemiske stoffer i smykker.


Miljøstyrelsen fjerner ulovlige smykker fra forretninger.


Miljøstyrelsens hjemmeside til producenter og forhandlere om lovgivningen på området.

Handlinger tilknyttet webside