Siden bliver ikke længere opdateret

Informationscenter for Miljø & Sundhed er lukket, og siderne på denne hjemmeside er senest opdateret i november 2013. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses under overskriften. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Du kan altid læse gode råd til sunde og miljøvenlige valg i hverdagen på Miljøstyrelsens hjemmeside: http://www.mst.dk/Borger/Temaer/.

Du kan få svar på spørgsmål indenfor Miljøministeriets faglige område ved at kontakte Miljøministeriets Informationscenter: http://www.mim.dk/Ministeriet/Kontakt/Informationscenter/

MAL-koder

01. august 2012
Maling, lim og fugemasse, er udstyret med en MAL-kode. Er det sidste af de to tal i MAL-koden højere end 1, skal du anvende beskyttelsesudstyr
MAL-koder

Den mildeste MAL-kode er 00-1

malkode_plone.jpgKoden angiver risikoen ved at arbejde med produktet. Den består af to tal med en streg imellem, f.eks. 1-2. Den bedste eller mildeste MAL-kode er 00-1, og den værste er 5-6. Koden er indført af hensyn til professionelle håndværkeres arbejdsmiljø, men kan også bruges af gør det selv-folket.

Det første tal angiver risikoen ved at indånde dampe fra produktet. På grund af sundhedsfaren er der regler for, hvilke produkter du må bruge indendørs:

  • Produkter med MAL-koderne 00-, 0-, 1- og 2- må bruges indendørs.

  • Produkter med MAL-kode 3- må indendørs kun bruges i badeværelset.

  • Produkterne med koderne 4- og 5- må ikke bruges indendørs.

Det andet tal udtrykker risikoen ved at komme i kontakt med malingen. Eller sagt på en anden måde; den beskyttelse, som kræves, når du bruger produktet:

  • Kode -1 er vandbaseret, og du behøver ikke særlig beskyttelse.

  • Kode -2 kræver handsker.

  • Kode -3 og -4 indeholder allergifremkaldende og ætsende stoffer, og du skal huske at bruge syreresistente handsker og beskyttelsesbriller.

  • Kode -5 og -6 kræver yderligere beskyttelse og må kun bruges af professionelle.

Betegnelsen "MAL-kode" stammer ikke fra ordet maling, men er en forkortelse af "måleteknisk arbejdshygiejnisk luftbehov".

Du kan få mere viden

Informationscenter for Miljø & Sundhed har samlet en lang række gør-det-selv-råd.

Bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter (Arbejdstilsynet har sammenfattet de regler, som gælder for MAL-koder)

Handlinger tilknyttet webside