Siden bliver ikke længere opdateret

Informationscenter for Miljø & Sundhed er lukket, og siderne på denne hjemmeside er senest opdateret i november 2013. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses under overskriften. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Du kan altid læse gode råd til sunde og miljøvenlige valg i hverdagen på Miljøstyrelsens hjemmeside: http://www.mst.dk/Borger/Temaer/.

Du kan få svar på spørgsmål indenfor Miljøministeriets faglige område ved at kontakte Miljøministeriets Informationscenter: http://www.mim.dk/Ministeriet/Kontakt/Informationscenter/

Linolie

01. november 2012
Linolie-produkter kan være tilsat meget af den samme kemi som andre malervarer
Linolie

Linolieprodukter er lidt anderledes end andre malervarer.

Træbeskyttelsesmidler og maling af linolie kan i princippet være tilsat de samme tilsætningsstoffer som tilsvarende konventionelle produkter. Eneste forskel er bindemidlet, som for linolieprodukternes vedkommende er linolie, mens bindemidlet er syntetisk i f.eks. plastmalinger.

Linolieprodukter opfører sig ofte anderledes end andre malervarer, så du bør lytte grundigt til forhandlerens råd om, hvordan du skal arbejde med det. Læs også deklarationen godt igennem, før du går i gang.

Når du køber produkter med linolie

  • Hvis du vælger linolie for miljøets skyld, kan du undersøge, om der er tilsat miljøbelastende tilsætningsstoffer. Desværre findes der ikke miljømærkede linolie-malinger, men du kan undersøge, om du kan få en anden uvildig garanti for, at der er taget hensyn til miljøet i valget af tilsætningsstoffer.

  • lugt dig frem, hvis du vil undgå de produkter, der lugter værst.

  • køb et produkt, der er egnet til det, du skal male/overfladebehandle.

  • gå efter den laveste MAL-kode.

  • sikkerhedsdatabladet skal indeholde en liste med de stoffer, som findes over de koncentrationer myndighederne anser for farlige. Det er ikke en fuld deklaration.

Når du skal male indendørs

Tidligere har vi skrevet, at der er uenighed om, hvorvidt linolie kan være problematisk for indeklimaet. Koncentrationen af de problematiske stoffer synes dog at være så lav, at de ikke har betydning for beboernes sundhed – udover at lugten af linolie kan opfattes generende, i flere år efter malingen er kommet på.

Vælger du at anvende linolie indendørs, er rådene de samme som dem, der også gælder for almindelig maling:

  • sørg for god ventilation af lokalet, når der males og i de efterfølgende uger.

  • brug ikke linolieprodukter, der indeholder svampemidler indendørs. Fugtproblemer kan meget ofte løses med ventilation - også i vådrum.

  • får du hovedpine, øjenirritationer eller irritationer i luftvejene, når du opholder dig i et rum, hvor der er brugt linolieholdige produkter, kan du forsøge med grundig udluftning. Hjælper det ikke, bør du søge læge og få undersøgt symptomerne.

Når malerarbejdet er tilendebragt

Følg de samme råd, som hvis du havde malet med konventionel maling eller træbeskyttelsesmiddel:

Du kan få mere viden

Informationscenter for Miljø & Sundhed har samlet en række faktuelle oplysninger om linolie.

Handlinger tilknyttet webside